fot. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Od początku roku prawo jazdy wygląda inaczej i ma ograniczony termin ważności. Dokument o nowym wzorze dostają nie tylko kierowcy świeżo po egzaminach, ale także ci, którzy musieli prawo jazdy wymienić.

Dokumenty wydawane od 19 stycznia 2013 r. na pierwszy rzut oka nie różnią się znacząco od dotychczasowych. Blankiety mają jednak dodatkowe zabezpieczenia, np. pod postacią mikrodruku i hologramów. Ponadto na odwrocie znajduje się nie tylko data zdobycia uprawnień, ale także termin wygaśnięcia ważności dokumentu.

Na 15 lat

Dotychczas prawo jazdy z określoną datą ważności otrzymywali wyłącznie kierowcy, którzy np. musieli co jakiś czas przechodzić badania lekarskie, pozwalające na zachowanie odpowiednich uprawnień. Teraz każdy dokument jest ważny maksimum 15 lat. Po tym okresie trzeba go będzie wymienić.

Nie oznacza to jednak, że kierowcy będą musieli przechodzić ponowne egzaminy lub poddawać się badaniom, do których wcześniej nie byli zobowiązani. Osoby, które dotychczas dostawały tzw. bezterminowe prawo jazdy, będą musiały po prostu zaopatrzyć się w nowy „kartonik”.

Nic się też nie zmieni w przypadku osób z ograniczeniami. Jeśli np. co 10 lat musiały poddawać się procedurom odnawiania uprawnień lub zdobywania odpowiednich zaświadczeń, teraz też będą musiały.

Oczywiście, blankiety wydane przed 18 stycznia 2013 r. zachowują swoją ważność. Trzeba je będzie obowiązkowo wymienić dopiero w okresie od 19 stycznia 2028 do 18 stycznia 2033 r., w zależności od wieku danego dokumentu.

Jak wymienić prawo jazdy

Przyjrzyjmy się samej procedurze wymiany prawa jazdy. Kierowca ma obowiązek powiadomić starostę w terminie do 30 dni od momentu:

• utraty dokumentu,
• zniszczenia w stopniu powodującym jego nieczytelność,
• zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych (adresu, nazwiska itp.).

Jeśli znaleźliśmy, wydawałoby się, utracone prawo jazdy i już wyrobiliśmy nowe, to stare musimy złożyć do urzędu. Trzeba też oddać dokument, który jest uszkodzony i nieczytelny.

fot. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Ponadto w przypadku utraty prawa jazdy w wyniku kradzieży lub zgubienia trzeba złożyć stosowne oświadczenie. Jest to zabezpieczenie mające chronić przed wyłudzaniem dokumentów. Za próbę oszukania urzędu i naciągnięcia go na wydanie nowego blankietu, gdy jest się w posiadaniu dotychczasowego, grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Prawo jazdy należy też wymienić, gdy zdobyło się nową kategorię lub dotychczasowy dokument stracił ważność, a kierowca przedłużył uprawnienia, np. poddając się badaniom lekarskim. Jeśli mamy je za sobą, do wniosku o wydanie wtórnika trzeba dołączyć orzeczenie lekarskie.

Poza wspomnianymi oświadczeniami czy orzeczeniami w starostwie należy złożyć lub okazać:

• aktualną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami z lewego półprofilu z widocznym lewym uchem;
• dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika prawa jazdy;
• kserokopię starego prawa jazdy (w przypadku zmiany danych, uzyskania nowych uprawnień, uszkodzenia dokumentu, przedłużenia jego ważności);
• dokument tożsamości.

Nowe prawo jazdy kosztuje 100 zł. Do tego trzeba doliczyć niewielką opłatę ewidencyjną wynoszącą 0,50 zł.

Czy musieliście kiedyś wymienić prawo jazdy? Czy procedura wydawała Wam się skomplikowana?