Sejm uchwalił projekt zmian w prawie, który zaostrza kary dla kierowców jeżdżących bez uprawnień, po spożyciu alkoholu i rażąco przekraczających prędkość w terenie zabudowanym.

Kierowcy jeżdżący pojazdem mechanicznym bez wymaganych uprawnień nie mogą się już czuć bezkarni. Do tej pory groziło im najwyżej 500 zł mandatu, teraz będą traktowani jak przestępcy. Jazda bez wymaganych uprawnień będzie kwalifikowana jako przestępstwo, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub do 2 lat więzienia.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Bardziej surowo potraktowani zostaną również kierowcy jeżdżący pod wpływem alkoholu. Jeśli kierowca stracił prawo jazdy za jazdę po alkoholu na określony czas, to złapanie go za kierownicą skończy się dożywotnim odebraniem uprawnień. Ponadto osoby kierujące w stanie nietrzeźwości muszą się liczyć z karą pieniężną minimum 5 tys. zł i w przypadku recydywy minimum 10 tys. zł. Również minimum 10 tys. zł kary grozi osobie, która spowodowała przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w stanie nietrzeźwości. Pieniądze mają trafić do Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a w przypadku spowodowania wypadku w stanie nietrzeźwości, na rzecz pokrzywdzonego lub osoby najbliższej.

Jeżeli sąd orzeknie w wyjątkowej sytuacji przywrócenie uprawnień osobie, która wcześniej prowadziła pojazd po alkoholu, taki kierowca będzie musiał zamontować w aucie na własny koszt blokadę alkoholową, uniemożliwiającą uruchomienie silnika gdy w wydychanym powietrzu czujnik wykryje co najmniej 0,1 mg alkoholu na 1 dm3.

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na dłuższy okres (od 3 do 15 lat) będzie dotyczył również osób, które spowodują przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w stanie nietrzeźwości, po zażyciu środków odurzających lub za ucieczkę z miejsca wypadku.

Na okres 3 miesięcy zostanie zatrzymane prawo jazdy kierowcy, który przekroczy o minimum 50 km/h dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym. Jeżeli zostanie przyłapany na prowadzeniu pojazdu bez prawa jazdy, okres ten automatycznie zostanie wydłużony do 6 miesięcy. Kolejna recydywa skończy się cofnięciem uprawnień do kierowania pojazdem. Na pół roku prawo jazdy stracą również kierowcy, którzy przewożą minimum 2 osoby więcej niż przewiduje homologacja pojazdu.