nowe-przepisy-drogowe

Wraz z początkiem 2020 roku zmieniły się przepisy drogowe, a w kolejnych miesiącach wprowadzane będą następne modyfikacje. Nowe prawo dotyczy m.in. zasad jazdy samochodami czy wysokości mandatów. Sprawdź, jakie są nowe przepisy drogowe, żebyś na skutek niewiedzy nie spowodował kolizji czy wypadku lub nie otrzymał mandatu.

Prawo drogowe – zmiany do 2020 roku

W ostatnich tygodniach 2019 roku weszły w życie nowe przepisy. Istotne modyfikacje obowiązują kierowców od 7 listopada ubiegłego roku. Według jednej ze zmian policja może przeprowadzić kontrolę drogową w dowolnym miejscu, nawet jeśli w ten sposób funkcjonariusze złamią przepisy. Pojazd policyjny może być zaparkowany w miejscu zabronionym, ale nie wówczas, gdy stwarzałoby to zagrożenie w ruchu drogowym.

Kolejną ważną zmianą jest możliwość otrzymania mandatu w wysokości 500 zł, jeśli kontrolowany kierowca nie będzie się stosować do poleceń funkcjonariusza. Policjant może nakazać kierowcy m.in. trzymanie rąk na kierownicy czy siedzenie w bezruchu. Obowiązkiem funkcjonariusza podczas kontroli jest też sprawdzenie przebiegu pojazdu i wprowadzenie go do bazy CEPiK.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


W grudniu 2019 roku wprowadzono kolejne ważne zmiany, a w kolejnych miesiącach roku 2020 mają być wprowadzone następne. Oto, jakie zasady już obowiązują bądź zostaną wkrótce wprowadzone:

 • Korytarz życia – od 6 grudnia 2019 roku obowiązuje tworzenie tzw. korytarza życia dla służb ratowniczych. Kwestia ta uregulowana jest w przepisach wielu krajów Europy i nie jest to przypadkowe – korytarz życia skraca czas dotarcia do poszkodowanych o około 8 minut. Rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński uważa, że tworzenie takich korytarzy na drogach szybkiego ruchu zwiększa szanse poszkodowanych na przeżycie nawet o 40 proc. Mandat za lekceważenie tych przepisów wynosi od 20 do 500 zł. Jak tworzyć korytarz życia? W przypadku drogi dwupasmowej kierowcy powinni zbliżyć się do lewej lub prawej krawędzi jezdni. Na drogach trzypasmowych kierowcy jadący lewym pasem muszą odbić maksymalnie w lewo, natomiast jadący pasem środkowym i prawym, maksymalnie w prawo.
 • Jazda na suwak –  zanim wprowadzono zmiany w ruchu drogowym jazda na suwak nie była obowiązkowa, chociaż wielu kierowców i tak ją praktykowało. Na czym to polega? Jeśli jeden z pasów zanika, to jadący nim kierowca powinien dojechać do jego końca i zasygnalizować zmianę pasa za pomocą kierunkowskazu. Prowadzący pojazd, który jedzie pasem z możliwością kontynuacji jazdy powinien dojechać do miejsca, gdzie pas zanikł i przepuścić jednego kierowcę. Kolejni kierowcy mają obowiązek kontynuować jazdę na zmianę. W przypadku, gdy dwa skrajne pasy zanikają w tym samym miejscu, jadący pasem skrajnym powinni dojechać do końca i zasygnalizować zmianę pasa. Kierowca, który jedzie pasem umożliwiającym kontynuację jazdy, dojeżdża do miejsca, gdzie skrajne pasy zanikają i wpuszcza po jednym kierowcy z każdej strony. Jako pierwszy do ruchu włącza się kierowca, który jechał prawym skrajnym pasem. Następni prowadzący pojazdy powinni postępować tak samo.
 • Zielone tablice – od początku 2020 roku w urzędach dostępny jest nowy wzór tablic rejestracyjnych – w kolorze zielonym. Urzędnicy będą je wydawać wszystkim posiadaczom rejestrującym pojazd z napędem elektrycznym lub wodorowym. Dotąd takim autom wydawano specjalne naklejki na szyby. Właściciele pojazdów, którzy zarejestrowali je przed 1 stycznia 2020 roku mogą wymienić tablice, ale nie mają takiego obowiązku.
 • Kara za niedotrzymanie terminu rejestracji pojazdu – zmieniła się również ustawa o rejestracji pojazdów. Kierowcy mieli dotąd 30 dni na rejestrację pojazdu od dnia zawarcia umowy sprzedaży, jednak przekroczenie tego terminu nie wiązało się z nałożeniem kary. Od początku 2020 roku niedopełnienie tego obowiązku może kosztować od 200 do 1000 zł.
 • Kara za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie – od 2020 roku zmieniły się maksymalne stawki za usunięcie pojazdu i jego parkowanie. W jakich przypadkach auto może zostać odholowane? Jeśli np. zostało zaparkowane w miejscu, w którym jest to zabronione, utrudnia ruch lub stwarza niebezpieczeństwo. W przypadku samochodu osobowego do końca 2019 roku opłata za usunięcie pojazdu wynosiła 494 zł, a po zmianach 503 zł. Jeśli chodzi o parkowanie, to opłata rośnie z 41 do 42 zł. Stawki zmieniono dla wszystkich pojazdów.

Ważną zmianą jest również wzrost kary za brak komunikacyjnego ubezpieczenia OC. Ma to związek z wyższym minimalnym wynagrodzeniem, które obowiązuje od 1 stycznia. W 2020 roku posiadacz samochodu osobowego zapłaci 1040 zł kary w przypadku przerwy do 3 dni, 2600 zł, jeśli nie będziesz mieć OC przez od 4 do 14 dni, a 5200 zł w przypadku braku ubezpieczenia przez powyżej 14 dni. 

Politycy rozważają również inne zmiany w kodeksie drogowym. Kolejne nowelizacje prawa o ruchu drogowym mogłyby wprowadzić:

 • Odbieranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h poza terenem zabudowanym – obecnie prawo jazdy kierowca może stracić na 3 miesiące, jeśli zostanie przyłapany na przekroczeniu prędkości o ponad 50 km/h na terenie zabudowanym. Przedstawiciele rządu sugerują, że dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie takich zasad również poza terenem zabudowanym.
 • Automatyczna utrata uprawnień przez kierowcę, który stracił prawo jazdy – prowadzącemu może być odebrane prawo jazdy nie tylko po wspomnianym przekroczeniu prędkości, ale również m.in. ze względu na jazdę pod wpływem alkoholu. Kierowca nie widnieje jednak w bazie jako ten, który stracił uprawnienia. Tym samym wielu prowadzących pojazdy tłumaczy się podczas kontroli policyjnej, że zapomnieli dokumentu i są oni karani mandatem w wysokości 50 zł za jego brak. Ministerstwo Infrastruktury chce, żeby odebranie prawa jazdy wiązało się z natychmiastowym zawieszeniem uprawnień do prowadzenia pojazdów. Obecnie dzieje się tak dopiero po wyroku sądu.
 • 50 km/h na terenie zabudowanym przez całą dobę – rząd sugeruje, że kolejne zmiany w prawie o ruchu drogowym powinny dotyczyć prędkości na terenie zabudowanym. Obecnie wynosi ona od godziny 23 do 5 rano 60 km/h, a w pozostałych godzinach – 50 km/h. Rządzący chcą, żeby 50 km/h obowiązywało przez całą dobę, wskazując, że w innych krajach nie ma takiego rozróżnienia godzinowego.
 • Bezwzględne pierwszeństwo dla pieszych – politycy chcą, żeby kierowca miał obowiązek zatrzymania się przed pasami nie tylko wówczas, gdy pieszy stoi przy nich i czeka na przejście, ale również wtedy, gdy się do nich zbliża. Potrzeba wprowadzenia takich przepisów podyktowana jest liczbą wypadków. Tylko w 2018 roku na przejściach dla pieszych doszło do 3978 takich zdarzeń, w których zginęło 285 osób. Nowe przepisy miałyby ograniczyć ilość wypadków.
 • Likwidacja kart pojazdu – karty pojazdu mają zostać zastąpione dostępem do bazy CEPiK 2.0.
 • Brak konieczności zmiany tablic rejestracyjnych – na wniosek nowego właściciela będzie można zachować dotychczasowe blachy. Warunek jest jeden – pojazd musi być zarejestrowany w Polsce.

W przypadku powyższych planów nie są jeszcze znane terminy wdrożenia przepisów w życie. Możliwe, że rząd zdecyduje się wprowadzić w przyszłości także i inne zmiany związane z ruchem drogowym.