Rząd zaakceptował przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, która zaostrza kary za przestępstwa w ruchu drogowym oraz wydłuża okres przedawnienia karalności wykroczeń. Nowe przepisy dla najniebezpieczniejszych kierowców będą teraz wyraźnie zaostrzone.

Oto co przyjęto do akceptacji i niebawem stanie się obowiązującym prawem:

  • Pijany lub odurzony narkotykami sprawca wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym lub wywołującym poważne obrażenia ciała, zostanie skazany bez możliwości zawieszenia na 2 lata pozbawienia wolności. Będzie to najniższy wymiar kary.
  • Okres przedawnienia wykroczeń drogowych zostaje wydłużony z 2 do 3 lat.
  • Kto będzie kierował pojazdem mechanicznym pomimo zakazu sądowego, otrzyma karę do 5 lat więzienia. Jeżeli decyzja o zatrzymaniu uprawnień została wydana drogą administracyjną, wówczas górna granica to 2 lata więzienia i obowiązkowe zatrzymanie uprawnień na czas od roku do 15 lat.
  • Świadoma ucieczka i zmuszenie policji do pościgu na drodze będzie przestępstwem – nie jak obecnie wykroczeniem – zagrożonym karą do 5 lat więzienia i obligatoryjnym zatrzymaniem prawa jazdy na czas od roku do 15 lat.
  • Sądy orzekające w sprawie przestępstwa w ruchu drogowym, przed wydaniem wyroku będą informowane o wcześniejszych wykroczeniach. Tym samym dopiero na podstawie pełnego obrazu kierowcy, będzie wydawany wyrok.
  • W prawie o ruchu drogowym pojawi się jednoznaczna podstawa prawna do poddawania kierujących pojazdami, rutynowemu badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu, np. narkotyków lub dopalaczy.

,