Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami miała pierwotnie wejść w życie w 2012 roku. Z powodu opóźnień termin ten odroczono o rok. Nie wygląda jednak na to, aby system ewidencji kierowców został dostosowany do wymogów unijnych przed 19 stycznia 2013 roku.

Nowelizacja ustawy ma wprowadzić wiele zmian w egzaminowaniu kierowców. Przewiduje ona m.in. dodatkowe obowiązkowe szkolenia z zakresu doskonalenia techniki jazdy. Inny ma być sposób składania wniosków o wydanie prawa jazdy. Zmieniony zostanie również system karania kierowców, którzy uzbierali na swoim koncie ponad 24 punkty karne. To zaledwie część przekształceń, jakie wprowadzi nowelizacja. Kiedy to nastąpi? Być może dopiero w 2015 roku.

Według resortu transportu część winy ponoszą Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, które nadal nie mają nowego, jednolitego systemu informatycznego obsługującego egzaminy teoretyczne. Wszystkie placówki miały wybrać jednego reprezentanta, który przeprowadzi przetarg i wybierze najkorzystniejszą ofertę. Takim reprezentantem został WORD w Lublinie. Plan nie został jednak zrealizowany w pełni, bo jak mówi Artur Banaszkiewicz – dyrektor WORD-u w Lublinie – niektóre placówki chciały wykorzystać środki unijne do zakupu oprogramowania. Na taki ruch nie mogą sobie jednak pozwolić wszystkie ośrodki, co skomplikowało realizację przetargu.

Banaszkiewicz mimo wszystko zapewnia, że już niedługo nastąpi zebranie dyrektorów WORD-ów i zostanie wybrany jeden oferent z przetargu, z którym każdy ośrodek podpisze indywidualną umowę. Cały proces ma według niego potrwać nie dłużej niż 30 dni, a więc termin 19 stycznia 2013 roku nie powinien stanowić w tym przypadku problemu.

Największą trudnością jest tak naprawdę budowa Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK), za którą odpowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Według „Dziennika Gazeta Prawna” CEK nie będzie gotowy szybciej niż za dwa lata, a bez niego cały system nie będzie funkcjonował poprawnie. To właśnie na podstawie informacji w nim zawartych mają być podejmowane decyzje o udzielaniu kandydatom na kierowców zgody na przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy. W ewidencji gromadzone są m.in. dane o osobach mających uprawnienia do kierowania pojazdami, osobach, którym te uprawnienia cofnięto albo w stosunku do których orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

Jeśli system ewidencji kierowców nie zostanie przystosowany do wymogów unijnych, wejście w życie nowelizacji ponownie się opóźni. To z kolei wiąże się z dużymi karami finansowymi, jakie Polska będzie musiała zapłacić Unii Europejskiej. A ile lat upłynęło od Twojego egzaminu na prawo jazdy? Czy zdałeś(aś) za pierwszym razem? Co sądzisz o nowych zasadach egzaminowania?