W UNIQA przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających z naszego portalu. Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomocą naszego serwisu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). Naszym priorytetem jest ochrona praw i wolności osób, które udostępniły nam swoje dane osobowe. Korzystanie z portalu w zakresie podstawowym nie jest uzależnione od udostępnienia spółkom Grupy UNIQA danych osobowych użytkownika. Udostępnienie danych osobowych w portalu jest całkowicie dobrowolne. Korzystanie z portalu nie jest uzależnione od uaktywnienia cookies.

Spółki Grupy UNIQA

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., UNIQA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., UNIQA Polska S.A. prowadzą portal na prywatny użytek swoich Klientów i potencjalnych Klientów.

Prawo własności intelektualnej

Zawartość stron internetowych serwisu jest własnością spółek Grupy UNIQA. Logo i nazwa prezentowane na tej stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub utworami należącymi do spółek Grupy UNIQA. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można obejrzeć lub przeczytać na tej stronie są – o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej – chronione przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody spółek Grupy UNIQA. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do portalu, jak i do jakichkolwiek jego elementów są zastrzeżone.

Korzystanie z zamieszczonych w portalu materiałów jest dozwolone wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Usuwanie jakichkolwiek informacji o prawach własności intelektualnej lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów stanowi naruszenie przepisów prawa. Bez upoważnienia udzielonego przez spółki Grupy UNIQA na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy w szczególności tekstów i zdjęć.

Odnośniki do innych stron

Spółki Grupy UNIQA nie ponoszą odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki) zamieszczone są w niniejszym serwisie. Strony te działają niezależnie i nie mogą być w żaden sposób kontrolowane przez spółki Grupy UNIQA. Zalecamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności ich właściciela.

Ograniczenie odpowiedzialności

Spółki Grupy UNIQA nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu lub korzystania z niniejszego portalu, w tym za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do serwisu, korzystaniem lub pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, lub innych plików. Spółki Grupy UNIQA nie ponoszą odpowiedzialności za niezależne od nich nieprawidłowości techniczne w działaniu serwisu oraz za przerwy w jego dostępności.

Postanowienia końcowe

Wszelkie informacje, reklamy i cenniki zamieszczone w portalu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy. 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszych zapisów.