NIK zajmie się bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów
NIK zajmie się bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów
2014-11-18 00:00:00.000000
http://www.smartdriver.pl/nik-zajmie-sie-bezpieczenstwem-pieszych-i-rowerzystow?categoryName=bezpieczenstwo
Zespół AXA
852 284

18 listopad 2014

NIK zajmie się bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów

Brak ocen
0/5 (0 głosów)

Po dokładnej kontroli ogólnego stanu bezpieczeństwa na polskich drogach Najwyższa Izba Kontroli w 2015 roku planuje zająć się bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów.

NIK chce zweryfikować, jaki wpływ mają działania edukacyjne i prewencyjne na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Sprawdzi i oceni infrastrukturę drogową oraz działania kontrolne Inspekcji Transportu Drogowego, policji i straży gminnych. Kontrola ma też udzielić odpowiedzi na pytanie, czy obecne przepisy w wystarczający sposób chronią pieszych i rowerzystów.

Kontroli zostaną poddane następujące instytucje:

 •     Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
 •     oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
 •     Urzędy Marszałkowskie,
 •     Zarządy Dróg Wojewódzkich,
 •     Starostwa Powiatowe,
 •     urzędy miast (zarządy dróg miejskich), urzędy gmin,
 •     Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
 •     Komenda Główna Policji,
 •     wybrane komendy wojewódzkie i powiatowe,
 •     Główny Inspektorat Transportu Drogowego,
 •     straże gminne i miejskie,
 •     Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 •     wybrane szkoły podstawowe, gimnazja i licea.

Czy i tym razem wyniki kontroli będą aż tak złe?