Po dokładnej kontroli ogólnego stanu bezpieczeństwa na polskich drogach Najwyższa Izba Kontroli w 2015 roku planuje zająć się bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów.

NIK chce zweryfikować, jaki wpływ mają działania edukacyjne i prewencyjne na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Sprawdzi i oceni infrastrukturę drogową oraz działania kontrolne Inspekcji Transportu Drogowego, policji i straży gminnych. Kontrola ma też udzielić odpowiedzi na pytanie, czy obecne przepisy w wystarczający sposób chronią pieszych i rowerzystów.

Kontroli zostaną poddane następujące instytucje:

 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
 • oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
 • Urzędy Marszałkowskie,
 • Zarządy Dróg Wojewódzkich,
 • Starostwa Powiatowe,
 • urzędy miast (zarządy dróg miejskich), urzędy gmin,
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
 • Komenda Główna Policji,
 • wybrane komendy wojewódzkie i powiatowe,
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego,
 • straże gminne i miejskie,
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • wybrane szkoły podstawowe, gimnazja i licea.

Czy i tym razem wyniki kontroli będą aż tak złe?