W wyniku porozumienia zawartego między ministerstwami spraw wewnętrznych Polski i Niemiec niemieccy policjanci mogą nas zatrzymać do kontroli nawet na terytorium naszego państwa i vice versa.

Niemieccy i polscy policjanci mogą kontrolować pojazdy zarówno na terytorium swoich państw, jak i państwa sąsiada. To wynik porozumienia podpisanego w Zgorzelcu. Jakie uprawnienia mają policjanci z Niemiec w stosunku do nas?

Może to być zarówno rutynowa kontrola ze sprawdzeniem bagażu włącznie, jak i zatrzymanie z powodu złamania przepisów. Co ciekawe, jeśli złamiemy przepisy w Niemczech, a w wyniku pościgu niemiecki patrol zatrzyma nas w Polsce, mandat zostanie naliczony według niemieckiego taryfikatora. Lepiej mają nasi zachodni sąsiedzi, dla których stawki polskiego taryfikatora mandatów są jedynie ułamkiem tego, co grozi im w swoim kraju. Dlatego też powoli oba państwa będą dążyły do ujednolicenia stawek za mandaty.

Nowe przepisy umożliwią skuteczniejsze prowadzenie pościgów transgranicznych. W przypadku rutynowych kontroli mówimy o patrolach mieszanych, składających się z funkcjonariuszy polskich i niemieckich – mówi insp. dr Mariusz Sokołowski, rzecznik Komendanta Głównego Policji.

Zacieśnienie współpracy daje policjantom z obu krajów pełny dostęp do informacji na temat osób i pojazdów. Od teraz służby mundurowe z jednego państwa mogą być podporządkowane dowództwu sąsiada np. na czas trwania imprez masowych.