Już w lutym tego roku przyjęto założenia dotyczące rozbudowy bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) oraz uruchomienia nowych e-usług. Niebawem każdy kierowca będzie miał dostęp do własnych danych, gdzie będzie mógł sprawdzić liczbę otrzymanych punktów karnych, a pracodawcy będą mogli sprawdzić uprawnienia swoich pracowników.

Wszystko w ramach usług “Sprawdź moje uprawnienia” oraz “Sprawdź informację o punktach karnych”. Dzięki temu każdy będzie mógł sprawdzić liczbę swoich punktów karnych, za co je otrzymał, a w przyszłości nawet zapłacić mandat za pomocą płatności elektronicznych.

Usługa “Udostępnij dane pracodawcy” jest dedykowana pracodawcom zatrudniającym zawodowych kierowców czy osoby, które mają korzystać z samochodu służbowego. Dzięki temu pracodawca będzie miał wgląd w informacje o swoich pracownikach, by nie dopuścić do sytuacji, że korzystają oni z auta firmowego bez wymaganych uprawnień.

W przyszłości planowane są kolejne usługi, m. in. “Sprawdzenie szkoły jazdy”, co pozwoli na oceną danej szkoły nauki jazdy. W dalszej kolejności ma powstać powiadamianie kierowców drogą elektroniczną o zbliżającym się terminie ważności prawa jazdy czy przeglądu technicznego samochodu. Założenia rozbudowy bazy przewidują również rozszerzenie m.in. o istotne informacje ubezpieczeniowe, tj. szkody zgłaszane w ramach OC i AC, kwalifikujące pojazd do dodatkowego badania technicznego. Teraz takie dane gromadzi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i udostępnia zakładom ubezpieczeń.

Prace nad rozbudową systemów i dodanie nowych usług mają się zakończyć już w roku 2016.