Wiceminister finansów Piotr Nowak nie pozostawia wątpliwości – czasowe zawieszenie polisy OC nie jest możliwe, ponieważ nawet stojące, nieużywane auto może wyrządzić szkodę.

Faktem jest, że ubezpieczenie OC chroni nie tylko w przypadku szkód, jakie wynikają z ruchu pojazdu, ale także podczas postoju. Do wypadków dochodzi również podczas napraw czy pielęgnacji pojazdów, zatem muszą być one ubezpieczone.

Jest to odpowiedź na interpelację posła Artura Gierady z Platformy Obywatelskiej, który zaproponował zawieszenie ubezpieczenia OC bez konieczności czasowego wyrejestrowania. Jednak resort finansów nie ma innej odpowiedzi niż stanowcze: nie planujemy zmian w tym zakresie. Pozostaje jeszcze możliwość wprowadzenia czasowego wyrejestrowania pojazdu, a to już propozycja klubu poselskiego Kukiz ‘15. W tym zakresie też nie widać żadnych ruchów ze strony rządu.