Stare, w złym stanie technicznym i bez ubezpieczenia AC. Takie są radiowozy wykorzystywane przez polskich funkcjonariuszy. Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się flocie policji i wyciągnęła surowe wnioski. Z czym najczęściej borykają się policjanci?

Flota transportowa policji okazuje się być bardzo zróżnicowana pod względem marek i modeli. Podczas badań Izby skontrolowano ponad 40 różnych marek samochodów osobowych oraz furgonów. Daje to około 250 rozmaitych modeli. Zwiększa to koszty serwisu oraz przedłuża naprawy. Policyjnej floty, pomimo podjętych działań, nie udało się zunifikować.

W ciągu roku uszkodzeniu ulega co trzeci radiowóz, a zdarzenia mają miejsce średnio co godzinę. Ponad połowa szkód wywołana jest przez funkcjonariuszy. Co ciekawe, 90 proc. sprawców zdarzeń nie ukończyło szkolenia w zakresie doskonalenia technik jazdy. Co gorsza, zaledwie co dziesiąte zdarzenie miało miejsce podczas wykorzystywania auta jako pojazdu uprzywilejowanego. Znaczna część uszkodzeń powstała podczas parkowania czy też zawracania.

Wszystkie auta w rękach policji mają oczywiście ubezpieczenie OC, jednak na wykupienie AC jednostki decydowały się bardzo rzadko. W skontrolowanych miejscach dodatkową polisę ma od 0,7 do 5,4 proc. pojazdów.Koszty ubezpieczenia byłyby wyższe niż obciążenia wynikające ze szkód. Dlatego też policjanci wykupują polisy na własną rękę.

Niemal 83 proc. ankietowanych korzystało z dobrowolnego ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności majątkowej za szkody w sprzęcie transportowym. Co trzeci z nich jako powód nabycia polisy podawał właśnie brak zabezpieczeń ze strony policji.