Na co zwrócić uwagę przy wyborze AC?
Na co zwrócić uwagę przy wyborze AC?
2015-06-02 00:00:00.000000
http://www.smartdriver.pl/na-co-zwrocic-uwage-przy-wyborze-ac?categoryName=ubezpieczenia
Zespół AXA
852 284

2 czerwiec 2015

Na co zwrócić uwagę przy wyborze AC?

Brak ocen
0/5 (0 głosów)

fot: raffaespo na licencji CC

Jedną z podstawowych kwestii, które powinny nas interesować przy wyborze Autocasco to rodzaje szkód objętych polisą. AC powinno uwzględniać kradzież auta, jego pożar, uszkodzenia spowodowane siłami natury oraz uszkodzenia spowodowane przez kierowcę lub osoby trzecie.

Kolejną istotną cechą każdej polisy AC jest sposób, w jaki zostanie zlikwidowana szkoda oraz miejsce owej likwidacji. Często takiego wyboru dokonujemy już na etapie zawierania umowy AC, gdyż wpływa on także na wysokość składki. Rozróżniamy dwie metody: bezgotówkowa (naprawa w warsztacie autoryzowanym producenta samochodu, warsztacie partnerskim ubezpieczyciela lub w warsztacie nieautoryzowanym) oraz forma gotówkowa. W tej drugiej właściciel ubezpieczonego pojazdu otrzymuje od zakładu ubezpieczeń kwotę tzw. „do ręki” na podstawie sporządzonego kosztorysu i sam decyduje, gdzie naprawi swoje auto.

Wybierając ubezpieczenie AC, należy zwrócić uwagę, od jakiej kwoty zakład ubezpieczeń wypłaci należne odszkodowanie. Mamy tu na myśli franszyzę integralną, która może wynosić od 100 do nawet 1000 zł. Oznacza to, że zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody o wartości poniżej tej kwoty. Likwidacja nawet drobnych szkód powoduje utratę zniżek w kolejnym roku, więc warto się zastanowić również, czy opłaca się takie szkody zgłaszać.

 

W umowie ubezpieczenia AC może mieć zastosowanie również tzw. franszyza redukcyjna, zwana również udziałem własnym. Zastosowanie udziału własnego wpływa nie tylko na obniżenie składki za ubezpieczenie AC, ale i na obniżenie wysokości należnego odszkodowania o określoną kwotę, wynikającą z wysokości udziału własnego zastosowanego w umowie.

 

Warto wiedzieć, że niektóre zakłady ubezpieczeń stosują tzw. ukryte udziały własne. Wówczas bez względu na wysokość opłacanej składki, właściciel pojazdu pokrywa część kosztów naprawy w określonych okolicznościach, np. gdy przyczyni się do wypadku jadąc z nieprzepisową prędkością.

Ubezpieczający powinien zwrócić uwagę (zwłaszcza, jeśli posiada samochód w kredycie lub leasingu), czy w ramach polisy AC zakład ubezpieczeń zapewnia odnawialną sumę ubezpieczenia, zwaną również brakiem konsumpcji sumy ubezpieczenia. Co to właściwie oznacza? Wyjaśnimy na przykładzie. Jeśli wystąpi szkoda częściowa, np. na kwotę 1500 zł i w tym samym roku polisowym wystąpi kolejna szkoda np. kradzież samochodu, to zakład ubezpieczeń, który nie stosuje odnawialnej sumy ubezpieczenia, od wartości samochodu na dzień kradzieży (np. 11000 zł) odejmie kwotę wypłaconą w ramach poprzedniej szkody. Odszkodowanie za kradzież nie będzie pomniejszone o odszkodowanie wypłacone za szkodę częściową, tylko wypłacone w oparciu o niższą wartość pojazdu (od sumy ubezpieczenia pomniejszonej o wypłacone odszkodowanie). Bank oraz leasingodawca wymagają braku konsumpcji sumy ubezpieczenia, więc właściciel musi wówczas doubezpieczyć pojazd do wartości sprzed szkody. AXA DIRECT oferuje w standardzie – bez konieczności opłacania dodatkowej składki – odnawialną sumę ubezpieczenia, co jest korzystniejsze dla ubezpieczającego w razie wystąpienia kilku szkód w trakcie trwania polisy.

 

Ważnym elementem ubezpieczenia AC jest również amortyzacja części. Amortyzacja jest to współczynnik zużycia części zakwalifikowanych do wymiany, wyrażony w procentach. Wysokość amortyzacji uzależniona jest od wieku pojazdu. Części pojazdu starzeją się i zużywają wraz z upływającym okresem eksploatacji. Nie każde towarzystwo daje możliwość klientom, którzy posiadają starsze pojazdy, wyboru wariantu autocasco, w ramach którego zakład ubezpieczeń pokryje koszt zakupu nowych części bez uwzględnienia ich amortyzacji.

Wybierając ubezpieczenie autocasco kierujmy się nie tylko ceną. Pozorna oszczędność może w przyszłości przynieść nam więcej zmartwień. W AXA DIRECT możesz sam wybrać wariant ubezpieczenia i dopasować go do własnych potrzeb.

Wejdź na AXADIRECT.PL i zobacz dlaczego warto wybrać pakiet OC+AC.