Prawo jazdy musi posiadać każdy kierowca, niezależnie od kraju, w którym mieszka. Wiele osób jeżdżących za granicę korzysta tam z dokumentu wydanego w języku polskim. Warto wiedzieć, że międzynarodowe prawo jazdy może znacznie ułatwić kontrole w innych państwach, a jego wyrobienie trwa około 3 dni.

Międzynarodowe prawo jazdy

Prawo jazdy międzynarodowe nie jest dokumentem, a odpisem krajowego prawa jazdy, który został potwierdzony przez urząd. Odpis ten jest ważny tylko i wyłącznie z oryginalnym dokumentem. Wygląd międzynarodowego prawa jazdy przypomina paszport oraz dostaje się dwie wersje. Prawo jazdy to nie jest potrzebne w krajach, które należą do Unii Europejskiej. Według przepisów w pozostałych państwach konieczne jest posiadanie międzynarodowego prawa jazdy. W praktyce sprawy mają się inaczej, lecz warto rozważyć wyrobienie tego odpisu, aby uniknąć nerwów, gdy dojdzie do wypadku.

Międzynarodowe prawo jady muszą posiadać osoby, które legitymują się dokumentem, który nie został wydany w języku łacińskim. W takim wypadku odpis ten musi zostać dołączony do oryginalnego dokumentu podczas każdej kontroli. Jest on pomocny podczas tłumaczenia informacji, które zostały zawarte w oryginalnym dokumencie.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Polskie prawo jazdy w USA

Polskie prawo jazdy jest uznawane w USA i zezwala na prowadzenie pojazdów mechanicznych we wszystkich stanach. Konwencja Genewska o ruchu drogowym została podpisana w 1949 roku, dzięki czemu obywatele państw, które podpisały umowę, mogą okazywać prawo jazdy z własnego kraju, jako ważny dokument. W USA, polskie prawo jazdy pełni funkcję dokumentu, który może posłużyć do sprawdzenia tożsamości osoby posiadającej. Międzynarodowe prawo jazdy nie jest konieczne, jeżeli jesteś Polakiem, który chce prowadzić samochód na terenie Stanów Zjednoczonych. Warto jednak odpowiednio wcześniej dowiedzieć się, czy stan, w którym chcesz przebywać nie rekomenduje posiadania Międzynarodowego Prawa Jazdy. Dzieje się tak ze względu na to, że każdy ze stanów posiada osobne regulacje dotyczące przepisów drogowych.

Ubezpieczenie auta

Wyjeżdżając za granicę musisz zadbać o odpowiednie ubezpieczenie samochodu. W krajach Unii Europejskiej uznawane jest polskie OC. W przypadku wypadku należy udostępnić wszystkie potrzebne dane, które umożliwią identyfikację. Zasada ta jest aktualna w przypadku gdy my jesteśmy poszkodowani, lub to my jesteśmy sprawcami wypadku. Po powrocie do Polski musisz skontaktować się z Polskim Biurem Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Po podaniu danych z polisy, biuro wskaże sprawcę wypadku. Wszelkie roszczenia z tytułu doznanej szkody należy kierować do niego. Osoba ta ma obowiązek w ciągu 3 miesięcy odpowiedzieć wraz z uzasadnieniem na roszczenia, które otrzymała. W innej sytuacji należy skontaktować się z Polskim Biurem Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Wybierając się do niektórych państw, konieczne jest wykupienie Zielonej Karty, która potwierdza zawarcie obowiązkowego OC, które jest ważne na terytorium innych państw. Wyjątkiem jest Rosja, która nie honoruje zielonej karty, a wymaga osobnego ubezpieczenia OC. Jest ono dostępne u agentów ubezpieczeniowych działających w rejonie przejść granicznych. 

Jak uzyskać międzynarodowe prawo jazdy

Uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy zaczyna się od wizyty w dowolnym starostwie. Odpowiedni wniosek wraz ze zdjęciem, kopią prawa jazdy oraz potwierdzeniem zapłaty składa się w urzędzie. Niektóre placówki wydają międzynarodowe prawo jazdy od ręki, a inne robią to w przeciągu 3 dni roboczych. Jeżeli masz potrzebę, możesz od razu ubiegać się o dwa wzory. Różnią się one tym, że część państw podpisała Konwencję Wiedeńską, a inne Konwencję Genewską. Niektóre z państw podpisały obie konwencje, dlatego przed wycieczką, należy upewnić się, który dokładnie wzór jest Ci potrzebny.

Co warto wiedzieć na temat międzynarodowego prawa jazdy?

Międzynarodowe prawo jazdy nie uprawnia do poruszania się po polskich drogach. W świetle prawa jest to tylko i wyłącznie odpis, który nie ma mocy prawnej. Warto pamiętać, że odpis jest ważny tylko i wyłącznie z ważnym krajowym dokumentem. Dlatego jadąc w dalszą podróż, oprócz międzynarodowego prawa jazdy, warto zabrać również to krajowe. Jak już wiesz, wyrobienie tego dokumentu jest szybkie i najczęściej wymaga jednej lub dwóch wizyt w urzędzie. Potwierdzenie to zapewnia wiele korzyści oraz otwiera przed tobą drzwi na inne opcje. Posiadając międzynarodowe prawo jazdy możesz poruszać się samochodem w krajach np. Afryki. Warto jednak zapoznać się z przepisami, które obowiązują w danym państwie. Zazwyczaj nie różnią się one znacznie od tych, do których jesteś przyzwyczajony w Polsce, lecz mogą wystąpić tam różne różnice. To samo tyczy się samego stylu jazdy, który np. w Indiach jest delikatnie „inny”.

Co warto wiedzieć przed wycieczką samochodem do innego kraju?

Jak już wiesz, międzynarodowe prawo jazdy nie zawsze jest potrzebne. Warto je jednak mieć, aby ułatwić kontrolę policji w przypadku zatrzymania. To samo tyczy się ubezpieczenia. Niektóre państwa akceptują polskie OC, a inne wymagają do tego zielonej karty. W przypadku Rosji, należy natomiast mieć osobne ubezpieczenie wykupione np. na przejściu granicznym. Warto pomyśleć również o ubezpieczeniu NNW, czyli od nieszczęśliwych wypadków. To samo tyczy się dobrego AC. Niektóre autocasco obowiązują za granicą, a inne działają, ale w znacznie ograniczony sposób. Część firm ubezpieczeniowych zastrzega sobie, że nie odpowiadają za niektóre szkody w wybranych krajach. Są to zazwyczaj kradzieże, włamania lub rozboje w wybranych krajach.