Z zawracaniem wiąże się szereg obostrzeń. Przed wykonaniem tego manewru trzeba uważnie przyjrzeć się nie tylko znakom pionowym i poziomym, ale także sygnalizacji świetlnej.

Prawo u ruchu drogowym w art. 22 mówi, że zawracanie jest zabronione:

• w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej;
• na autostradzie;
• na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego;
• w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.

Kiedy nie wolno zawracać

To jednak nie wszystko. Nie wolno także zawracać, gdy na jezdni jest namalowana linia ciągła, a także po minięciu znaku B-23, oznaczającego zakaz zawracania. Obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania włącznie. Może zostać anulowany przez znak B-24 („koniec zakazu zawracania”) lub B-42 („koniec zakazów”).

Tablica F-7 – pokazuje, w jaki sposób można zawrócić

Pod znakiem B-23 może być umieszczona tabliczka T-20, określająca długość odcinka, na którym obowiązuje zakaz, a także F-7, ilustrująca sposób, w jaki można zawrócić (np. 3 razy w prawo). Pamiętajmy, że B-23 nie zabrania skrętu w lewo. Co innego B-21, który zakazuje zarówno skrętu w lewo, jak i zawracania, ale tylko na skrzyżowaniu, a nie na drodze pomiędzy znakiem a przecięciem dróg.

Zmieniać kierunku jazdy na przeciwny nie wolno też przy znakach „C” o numerach porządkowych od 1 do 8, a więc nakazujących jazdę w określonym kierunku (np. nakaz jazdy w lewo przed i za znakiem, nakaz jazdy prosto i w prawo itd.).

Trzeba też zwracać uwagę na sygnalizatory świetlne S-3. Jeśli na danym sygnalizatorze widnieje jedynie strzałka do jazdy w lewo (lub lewo i prosto), to zawracanie jest zabronione.

Przy takim sygnalizatorze S-3 nie wolno zawracać (fot. naszekielce.com)

Kiedy wolno zawracać

Na skrzyżowaniu ze światłami S-3 można wykonać manewr zawracania, jeśli strzałka wyraźnie to pokazuje. Pozostańmy jeszcze przy sygnalizatorach. Gdy przy światłach typu S-2, czyli standardowych i bez żadnych oznaczeń, jest obok umieszczony sygnał warunkowego skrętu w lewo, to zmiana kierunku jazdy na przeciwny jest dozwolona.

Znak poziomy P-8b

W odróżnieniu od sygnalizacji S-3 strzałki kierunkowe przyporządkowane do danych pasów ruchu widniejące na drodze (P-8b) i na znakach (F-10 i F-11) pozwalają kierowcom na zawracanie. Mogą one występować w połączeniu ze strzałkami pokazującymi, że z konkretnego pasa możliwa jest jazda prosto lub w prawo. Pamiętajmy, że jeśli obok siebie znajdują się dwa pasy ruchu ze strzałkami w lewo, to przy zawracaniu korzystamy ze skrajnego lewego.

Znak pionowy F-10

,