mandat-za-zle-parkowanie

Brak miejsc parkingowych to domena polskich miast. Zaparkowanie samochodu nie jest łatwe ani w centrum, ani na obrzeżach. Powoduje to, że coraz więcej kierowców, szukając miejsca, mija się z przepisami. Na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy czeka jednak mandat od straży miejskiej. Za co dokładnie można dostać mandat za parkowanie i ile wynosi?

Nieprawidłowe parkowanie – dlaczego można za nie otrzymać mandat?

Nieprawidłowe parkowanie to nie tylko utrudnianie poruszania się pieszym, rowerzystom czy innym członkom ruchu drogowego, lecz także stwarzanie niebezpieczeństwa na drodze. To dlatego nowe stawki mandatów nie znają litości. Kary za nieprawidłowe zatrzymanie pojazdu są wysokie, ponieważ mają odstraszać przed łamaniem przepisów. Zanim więc następnym razem zdecydujesz się na parkowanie w obrębie skrzyżowania czy za przejściem dla pieszych, warto przemyśleć, czy gra jest warta świeczki. Kierowca, który nieprawidłowo zatrzymał samochód, z mandatem musi liczyć się zawsze. Straż miejska jest odporna na argumentacje o braku wolnych miejsc parkingowych w pobliżu czy tłumaczenia, że nie znało się danego przepisu. Funkcjonariusze wiedzą, że kierowcy zazwyczaj chcą uniknąć postoju w strefach płatnego parkowania, a te są wyznaczone w każdym większym mieście. Aby z nich skorzystać, należy pobrać specjalny bilet i opłacić postój. Opłata jest pobierana za godzinę.

Kiedy można dostać mandat za nieprawidłowe parkowanie?

Parkowanie w miejscu niedozwolonym zawsze wiąże się z ryzykiem otrzymania mandatu. W podstawowym wymiarze wynosi on 100 złotych i 1 punkt karny. Taka kara czeka za:


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


● parkowanie na chodniku – mandat otrzymuje się, jeśli zaparkowany samochód będzie utrudniał ruch pieszym, odległość będzie mniejsza niż 1,5 m lub pojazd umieści się przed przednią osią na chodniku, co tamuje ruch; 

●  zlekceważenie obowiązku zatrzymania pojazdu jak najbliżej krawędzi jezdni i równolegle do niej,

●  parkowanie na ulicy wzdłuż linii ciągłej i w pobliżu jej punktów karnych, co zmusi inne pojazdy do najeżdżania na tę linię, parkowanie przy lewej krawędzi jezdni lub na pasie między jezdniami,

●  parkowanie w strefie zamieszkania – mandat czeka na kierowców, którzy zatrzymują pojazd w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a znajdujących się w strefie zamieszkania,

●  parkowanie na drodze dla rowerów,

●  parkowanie w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd, a także dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu,

●  parkowanie w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania,

●  parkowanie w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości,

●  parkowanie w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu,

●  parkowanie przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską.

Niższe kary za złe parkowanie są przewidziane za pozostawianie samochodu na terenie zielonym należącym do miasta lub gminy. Wynika to z tego, że to działanie nie zostało ujęte w taryfikatorze, a funkcjonariusze straży miejskiej mogą jedynie posiłkować się na art. 144 Kodeksu wykroczeń, który dotyczy niszczenia zieleni.

Ile wynosi mandat za parkowanie na skrzyżowaniu?

Straż miejska może nakładać również wyższe mandaty za parkowanie. Te w przedziale 100-300 złotych przewidziano dla kierowców, którzy zdecydują się na parkowanie przy skrzyżowaniu (lub w odległości mniejszej niż 10 m od niego), na przejeździe kolejowym lub tramwajowym. Z karami finansowymi trzeba się również liczyć, jeśli pojazd zatrzyma się:

●  na przejściu dla pieszych lub przejeździe dla rowerzystów (albo w odległości mniejszej niż 10 m od nich),

●  w warunkach, w których samochód nie jest widoczny dla innych kierowców i powoduje utrudnienia w ruchu,

●   w tunelu, na moście lub wiadukcie,

●   na miejscu dla niepełnosprawnych przez osobę do tego nieupoważnioną – warto tu zaznaczyć, że mandat za parkowanie w takiej sytuacji wynosi aż 800 zł i 5 punktów karnych; dodatkowo pojazd może być odholowany na policyjny parking; kwota mandatu może wzrosnąć, jeśli okaże się, że kierujący pojazdem posługiwał się kartą dla niepełnosprawnych w sposób nieuprawniony.

Gdzie należy parkować auto?

Parkowanie na zakazie zawsze wiąże się z konsekwencjami – czasem to tylko upomnienie, czasem dotkliwsza kara finansowa. Wielu kierowców zastanawia się więc, gdzie parkować, aby nie dostać mandatu. W dużych miastach tę kwestię ułatwiają strefy płatnego parkowania. To specjalnie wyznaczone obszary miasta, w których można pozostawić samochód za opłatą. W Europie z SPP można skorzystać po zakupieniu biletu w specjalnych parkometrach. Bilet umieszcza się za szybą. W Stanach Zjednoczonych standardem są natomiast parkomaty przy każdym miejscu parkingowym. I w jednym i w drugim przypadku bilet można wykupić na różny czas – zazwyczaj od 10 minut do 24 godzin. Ceny za parkowanie są ustalane przez miasto, dlatego znacznie się różnią. W niektórych miejscach trzeba będzie zapłacić 2 złote za godzinę, w innych cena będzie o wiele wyższa. Większość polskich miast umożliwia natomiast bezpłatne parkowanie w nocy oraz weekendy.

Nieprawidłowe parkowanie i co dalej?

Mandaty od straży miejskiej to niejedyne konsekwencje nieprawidłowego parkowania. Pojazd może zostać też odholowany. Dochodzi do tego, jeśli stwarza jawne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Z odholowaniem samochodu trzeba się liczyć, jeśli pod zakazem zatrzymywania się i postoju znajduje się tabliczka z informacją o możliwości usunięcia pojazdu. W takim wypadku do kosztu mandatu za parkowanie dojdzie też rachunek za holowanie (od 486 złotych) oraz pobyt samochodu na policyjnym parkingu (w Warszawie doba wynosi 48 zł).

Parkowanie na trawniku, przystanku autobusowym, jezdni lub chodniku może się też skończyć założeniem blokady na koło. Ten środek karny stosuje się, jeśli samochód jest pozostawiony w miejscu, gdzie to zabronione, lecz nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i nie utrudnia ruchu. Blokadę na koło może założyć straż miejska. Uniemożliwia ona odjechanie z miejsca nieprawidłowego parkowania. Aby było to możliwe, konieczne jest ponowne wezwanie straży miejskiej, która wystawia mandat za parkowanie, poucza lub kieruje sprawę do sądu. Za usunięcie blokady nie są pobierane dodatkowe opłaty.

Warto pamiętać o tym, że konsekwencją nieprawidłowego parkowania jest przyznanie kierowcy dodatkowych punktów karnych. Jak na razie ich liczba nie wpływa na wysokość składki na ubezpieczenie OC pojazdu, chociaż w 2018 r. ubezpieczyciele wystąpili do Ministerstwa Cyfryzacji z projektem udostępnienia informacji zawartych w bazie danych punktów karnych. Takie informacje miały pozwalać ubezpieczycielom na wyliczenie i ewentualną rekalkulację składki odprowadzanej na polisę OC. Projekt nie spotkał się jednak z aprobatą ministerstwa.

Jak opłacić mandat za parkowanie?

Obecnie mandat za parkowanie opłaca się przelewem. Numer konta do uiszczenia opłaty znajduje się na dokumencie wystawionym przez przedstawicieli straży miejskiej. W większości polskich miast stosuje się gradację kosztów. Oznacza to, że jeśli mandat za parkowanie opłaci się szybko (zazwyczaj w ciągu 7 lub 14 dni) to jego koszt będzie niewielki. Jeśli jednak zwleka się z uiszczeniem kary, to koszt wzrośnie. Są też tacy kierowcy, którzy liczą na przedawnienie mandatu za parkowanie w strefie i w ogóle go nie opłacają. Trzeba jednak pamiętać, że takie działania może (i zazwyczaj ma) swoje przykre konsekwencje.

Kary za nieopłacenie mandatu za złe parkowanie są zależne od miasta lub instytucji, która w nim odpowiada za wystawienie tego typu dokumentów. O tym, że należność nie została uregulowana, na pewno zostanie się powiadomionym – zazwyczaj pocztą. W piśmie otrzyma się też informacje, że do mandatu zostały doliczone odsetki, kary i koszty obsługi. Dalsze zwlekanie z zapłatą możne oznaczać, że mandat zostanie przekazany do firmy windykacyjnej lub urzędu skarbowego. W efekcie nieprawidłowe zaparkowanie auta będzie przyczyną wszczęcia procesu windykacyjnego, a nawet zajęcia komorniczego.

Należy zaznaczyć, że ważność mandatu za parkowanie jest bardzo długa. Miasto może się upomnieć o zapłatę mandatu nawet sprzed kilku lat. Przedawnienie mandatu za parkowanie w strefie zależy od wielu czynników i może wynosić nawet powyżej 5 lat. Wynika to z tego, że zastosowanie znajduje tu ordynacja podatkowa. Zgodnie z nią termin przedawnienia może zostać przerwany lub zawieszony, np. na czas postępowania egzekucyjnego. Przepisy skutecznie zniechęcają więc do niepłacenia kary.

Przepisy dotyczące parkowania są dość jasne, nadal jednak można zauważyć, że wielu kierowców pozostawia pojazd niezgodnie z nimi. Trudno usprawiedliwiać takie działanie – zawsze niesie niebezpieczeństwo dla pozostałych uczestników ruchu – czy to pieszych, czy innych pojazdów. Aby ograniczyć szkody związane ze złym parkowaniem, prawo przewiduje znaczne kary. Nowe stawki za mandaty są dotkliwsze, a dodatkowo kierowca musi liczyć się z kosztami, takimi jak odholowanie samochodu czy jego pobyt na policyjnym parkingu. Wysokie kary finansowe mają zniechęcać do parkowania za przejściem dla pieszych czy w innych niedozwolonych miejscach. Odstraszać od złego parkowania ma też coraz większa ściągalność mandatów. Te ważne są bardzo długo, a ich nieopłacenie w terminie wiąże się z naliczeniem dodatkowych, często bardzo wysokich opłat.