mandat-na-raty

Przekroczenie prędkości czy źle zaparkowane auto może skutkować otrzymaniem mandatu. Jeśli popełnimy kilka wykroczeń w krótkim czasie – suma może okazać się za wysoka na jednorazową spłatę. W takim przypadku warto wiedzieć, że można rozłożyć mandat na raty.

Jak rozłożyć mandat na raty?

Po pierwsze, aby rozłożyć mandat na raty, trzeba go przyjąć. Nieprzyjęcie skutkuje przekazaniem sprawy do sądu, wtedy kwota mandatu powiększy się o koszty sądowe. Następnie, dysponując pokwitowaniem odbioru mandatu, trzeba skierować wniosek do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego z prośbą o rozłożenie kary na raty. W piśmie trzeba zawrzeć argumenty opisujące sytuację finansową lub inne powody, które nie pozwalają na jednorazową zapłatę mandatu.

Wniosek należy złożyć w urzędzie wojewódzkim w przeciągu 7 dni od otrzymania mandatu.

Jeśli chcemy rozłożyć mandat na raty wystawiony przez Inspekcję Transportu Drogowego (ITD), wniosek trzeba skierować do Głównej Inspekcji Transportu Drogowego.

Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty. W tym ostatnim przypadku warto, aby był to list polecony, tak żebyśmy posiadali dowód wysłania pisma.

Jak napisać wniosek o rozłożenie mandatu na raty?

W niektórych urzędach są dostępne gotowe wzory wniosków o rozłożenie płatności na raty. Jeśli ich nie ma, należy przygotować pismo własnoręcznie.

Prawidłowo napisany wniosek o rozłożenie na raty mandatu karnego musi zawierać informacje, takie jak:

  • dane urzędu, do którego będziemy składać wniosek;
  • miejsce i datę złożenia pisma;
  • dane teleadresowe ukaranego grzywną;
  • numer i serię mandatu;
  • kwotę nałożonej kary;
  • liczbę rat, o jaką wnioskujemy;
  • czytelny podpis wnioskodawcy.

Przeważnie wnioskuje się o rozłożenie mandatu maksymalnie do 10 rat. Natomiast jeśli grzywna jest bardzo wysoka, a nasze możliwości spłaty są niskie – można wnioskować o zwiększenie okresu spłaty.

Do pisma należy dołączyć zaświadczenia, które potwierdzają trudną sytuację. Warto też przygotować zaświadczenie o zarobkach. W przypadku emerytów lub rencistów może to być zaświadczenie z ZUS-u o wysokości pobieranej renty lub emerytury, jeśli kierowca był bezrobotny – należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Pracy. Studenci i uczniowie muszą dołączyć do wniosku kserokopię legitymacji, wojskowi powinni dostarczyć zaświadczenie z jednostki, a rolnicy odpowiedni dokument z urzędu gminy. 

Samowolne rozłożenie mandatu na raty

Zdarza się, że ukarani kierowcy sami rozkładają otrzymany mandat na raty. Jednak należy pamiętać, że brak spłaty w określonym czasie lub niesporządzenie wniosku o rozłożenie mandatu na raty spowoduje, że postępowanie mandatowe trafi na drogę egzekucyjną. Aczkolwiek systematyczne wpłaty za wystawiony mandat powinny powstrzymać Urząd Skarbowy przed wystawieniem tytułu egzekucyjnego. Ważne jest, aby wpłacić pierwszą ratę w ciągu 7 dni od otrzymania mandatu.

Trzeba podkreślić, że to droga nieformalna i niegwarantującą, że Urząd nie upomni się o spłatę całej kwoty mandatu.

Mandat można dostać nie tylko za przekroczenie prędkości, lecz także za brak ważnej polisy OC. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i karę można dostać nawet za jeden dzień przerwy między kolejnymi umowami. Wysokość mandatu jest uzależniona od rodzaju pojazdu i liczby dni bez ważnego OC. W 2020 roku kierowca samochodu osobowego za brak OC do 3 dni będzie musiał zapłacić mandat w wysokości 1040 zł. 

Trzeba pamiętać, że polisa od odpowiedzialności cywilnej to nie tylko obowiązek, lecz także nasze zabezpieczenie w razie wypadku. Z tej polisy zostaną pokryte koszty leczenia i rehabilitacji ofiary, ale też naprawa jej samochodu.