Branża motoryzacyjna chce zmian w sposobie likwidacji szkód przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, ponieważ ich zdaniem obecne przepisy prowadzą do licznych oszustw i nadużyć.

Likwidacja szkód – zmiany, które warto wdrożyć?

Związek Rzemiosła Polskiego, Polska Izba Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów i Związek Dealerów Samochodów przedstawiły propozycję zmian w przepisach, które miałyby ograniczyć pole działania osobom i podmiotom wyłudzającym pieniądze od ubezpieczycieli, a także ograniczyć liczbę napraw w tzw. szarej strefie, czyli w warsztatach prowadzonych nielegalnie. Są to następujące postulaty:


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


  • Wprowadzenie zmian w Kodeksie Cywilnym umożliwiających ograniczenie sposobów likwidacji szkody z OC tylko do dokonania naprawy pojazdu.
  • Wprowadzenie zapisu o braku możliwości odmowy naprawy pojazdu przez zakład ubezpieczeń, jeśli koszt naprawy nie przekracza sumy gwarancyjnej ubezpieczenia. Odmowa taka może nastąpić tylko ze względów technicznych, gdy samochód nie nadaje się do dalszej eksploatacji.
  • W przypadku szkód całkowitych ze względów technicznych, wypłata odszkodowania może nastąpić tylko po przedstawieniu zaświadczenia o przekazaniu wraku pojazdu do legalnej stacji demontażu.

Na chwilę obecną jest to jedynie propozycja, a do wprowadzenia przepisów wykonawczych w życie jest jeszcze długa droga. Przede wszystkim rząd musiałby się zgodzić na powyższe zmiany. Możemy się jednak przyjrzeć im bliżej i pomyśleć co mogłyby oznaczać w rzeczywistości.

Bardzo ważny postulat zaproponowano na samym początku. Mowa o ograniczeniu sposobów likwidacji szkody wyłącznie do naprawy bezgotówkowej. Obecne przepisy dają poszkodowanemu wybór pomiędzy taką metodą naprawy szkody, a wypłaceniem gotówki, za którą poszkodowany sam organizuje sobie naprawę uszkodzonego auta.

Interesująco przedstawia się drugi postulat, mówiący o konieczności dokonania naprawy bez względu na jej koszt i wartość pojazdu. Jedynym limitem byłaby tu suma gwarancyjna ubezpieczenia, a ta jest wysoka. Jest to kolejne ograniczenie dla ubezpieczyciela, który w tym przypadku nie mógłby ująć uszkodzeń jako szkody całkowitej nawet gdyby naprawa była nieopłacalna, chyba że ze względów technicznych naprawienie auta jest niemożliwe. Może to doprowadzić do sytuacji, w której samochód wart 5 tys. zł byłby naprawiany za cenę na przykład 10 tys. zł. Jednak dzięki wcześniejszemu postulatowi, właściciel pojazdu nie mógłby wyłudzić pieniędzy od ubezpieczyciela w ten sposób, że kupiłby tanie auto w celu rozbicia go i pozyskania większej sumy pieniędzy.

Trzeci postulat jest ściśle powiązany z drugim. To obowiązek złomowania pojazdu po szkodzie całkowitej. Dopiero po tym ubezpieczyciel wypłacałby pieniądze poszkodowanemu.

Likwidacja szkód ubezpieczeniowych w ramach OC – jak to przebiega?

Wprowadzanie wspomnianych zmian mogłoby odmienić sytuację w branży ubezpieczeń, a jak likwidacja szkód przebiega obecnie? Jeśli jesteś poszkodowanym w zdarzeniu drogowym i poniosłeś szkodę w pojeździe, to masz dwie możliwości:

  • Zgłoszenie do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy zdarzenia.
  • Zgłoszenie do ubezpieczyciela, z którym masz zawartą umowę, jeśli posiadasz polisę z BLS (bezpośrednią likwidacją szkody).

Wtedy możesz wybrać, jak będzie likwidowana szkoda. Możesz zdecydować się na metodę warsztatową, bezgotówkową lub ASO. W pierwszym przypadku wystarczy, że uzgodnisz z zakładem ubezpieczeń, w którym warsztacie mechanicznym zostanie naprawiony pojazd. Otrzymasz propozycję firm, w których auto może być naprawione, ale nie musisz z nich korzystać. Bezgotówkowa likwidacja szkody z OC sprawcy to bardzo wygodne rozwiązanie, gdyż jedynym twoim zadaniem jest dostarczenie pojazdu do warsztatu i jego odebranie, kiedy zostaniesz poinformowany, że aut jest już naprawione. Koszty likwidacji szkody zostaną pokryte z OC sprawcy – ubezpieczyciel rozliczy się z warsztatem po doprowadzeniu pojazdu do stanu sprzed szkody.

Drugim rozwiązaniem jest likwidacja szkody komunikacyjnej z OC sprawcy w formie gotówkowej. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, biorąc pod uwagę koszty naprawy pojazdu. Twoi zadaniem jest już zorganizowanie naprawy. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie sprawdza tego, czy usunąłeś szkodę ani też ile ewentualnie zapłaciłeś za naprawę pojazdu.

Trzecia metoda to ASO, czyli zasady podobne, jak w przypadku metody warsztatowej, ale w tym przypadku naprawy są dokonywane w autoryzowanej stacji obsługi.

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na likwidację szkody z OC, ale w bardziej skomplikowanych przypadkach czas likwidacji może się wydłużyć. Wówczas jednak powinieneś otrzymać o tym pisemne powiadomienie wraz z informacją odnośnie do prognozowanego terminu naprawy pojazdu.