mechanik zapisuje koszty naprawy auta

Kosztorys naprawy samochodu jest niezbędny do oceny szkody spowodowanej w wypadku lub kolizji drogowej. To właśnie dzięki tego typu dokumentowi można określić wysokość odszkodowania, jakie ma prawo otrzymać poszkodowany kierowca. Kosztorys pozwala szybko i bezproblemowo uzyskać należną kwotę, która wystarczy na naprawę pojazdu. Wielu właścicieli pojazdów nie wie, jakie informacje powinien zawierać kosztorys naprawy samochodu. Co warto wiedzieć o likwidacji szkody z OC sprawcy metodą kosztorysową?

Jak powinien wyglądać kosztorys naprawy samochodu?

W metodzie kosztorysowej, którą najczęściej wybierają właściciele starszych pojazdów, oceną szkody i przygotowaniem kosztorysu naprawy samochodu zajmuje się doświadczony w tego typu czynnościach rzeczoznawca samochodowy. Specjalista dokonuje oględzin uszkodzonego samochodu i sprawdza, co dokładnie zostało w pojeździe wymienione. Tak więc kosztorys naprawy samochodu musi być sporządzony w sposób profesjonalny, aby móc go samodzielnie zweryfikować – trzeba mieć choćby podstawową wiedzę na temat tego, co powinien zawierać tego rodzaju dokument (warto wiedzieć, że każdy ubezpieczony ma prawo wglądu do kosztorysu). Istotnym punktem kalkulacji powypadkowej jest szczegółowa specyfikacja naprawy, która powinna uwzględniać następujące informacje:

  • liczbę i rodzaj operacji, jakie należy wykonać w celu usunięcia szkody (powinny być dokładnie wyszczególnione);
  • liczbę i rodzaj części, jakie wymagają naprawy, wymiany wraz z ich cenami;
  • wykaz jakości części O (oryginalne/serwisowe z logo koncernu samochodowego), Q (produkowane przez dostawców, ale bez logo koncernu), P (o jakości podobnej do części używanych w montażu fabrycznym, ale bez logo koncernu), Z (zamienniki nienależące do innych kategorii);
  • stawkę roboczogodziny fachowców (np. mechanika samochodowego, blacharza, lakiernika).

Tak więc kosztorys naprawy samochodu powinien zawierać szczegółową specyfikację z realizacji wszystkich działań naprawczych. Warto podkreślić, że sprawdzenie znaczenia symboli to tylko jedna z metod weryfikacji kosztorysu naprawy samochodu. Innym wyjściem jest prośba o wycenę konkretnej naprawy, np. przez wybrany warsztat mechaniczny. 


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Znaczenie kosztorysu podczas likwidacji szkody

Kosztorys naprawy samochodu jest podstawą do roszczeń odszkodowawczych. Dlatego w interesie każdego ubezpieczonego kierowcy jest dokładne zapoznanie się z treścią tego dokumentu. Warto upewnić się, że w kosztorysie zostały uwzględnione wszystkie niezbędne prace, przeanalizować wycenę części oraz usług fachowców odpowiedzialnych za naprawę uszkodzonego pojazdu. Przykładowo, część poszkodowanych kierowców nie zdaje sobie sprawy, że w naprawianym aucie muszą być zamontowane części oryginalne, jeżeli samochód je posiadał przed wypadkiem. Jeśli ubezpieczony uzna, że kosztorys jest zaniżony i nie wystarczy na przeprowadzenie niezbędnych napraw, zawsze może się odwołać (ma na to 3 lata), prosząc o opinię niezależnego rzeczoznawcę albo lokalny warsztat samochodowy. Współczesne rozwiązania technologiczne pozwalają specjaliście przygotować kosztorys naprawy samochodu online (wystarczy dostarczyć rzeczoznawcy niezbędne zdjęcia pojazdu i dokumentację). Kierowca, który nie zaakceptuje kosztorysu musi nie tylko sporządzić na własną rękę wycenę naprawy samochodu, lecz także wyszczególnić punkty kosztorysu, które budzą jego wątpliwości. Należy jednak mieć świadomość, że wówczas proces oczekiwania na uzyskanie odszkodowania może się znacznie wydłużyć. 

Warto podkreślić, że jeśli uszkodzenia samochodu będą na tyle poważne, że ich naprawa będzie nieopłacalna, np. przekroczy samą wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody, może dojść do uznania tzw. szkody całkowitej, co skutkuje wypłatą niższej kwoty odszkodowania z OC sprawcy wypadku lub kolizji. 

Podsumowując, koszty naprawy pojazdu poszkodowanego kierowcy powinny być w 100% pokryte z polisy OC kierowcy będącego sprawcą wypadku. Kosztorys naprawy samochodu to najważniejszy dokument dla poszkodowanego kierowcy, który jest sporządzany zgodnie z pewnym schematem (ma bezpośredni wpływ na wysokość kwoty odszkodowania). Kosztorys powinien być odzwierciedleniem rzeczywistego kosztu naprawy pojazdu. Kierowca może zaakceptować lub odrzucić przedstawiony przez ubezpieczyciela kosztorys i propozycję wypłaty świadczeń. Poszkodowany ma 3 lata na odwołanie się od tej decyzji, a druga strona musi ustosunkować się do stanowiska kierowcy w ciągu 30 dni.