Kon-mechaniczny

Moc silnika samochodowego jest jednym z ważnych parametrów technicznych auta. Jest ona mierzona najczęściej w koniach mechanicznych lub kilowatach. Czym jest koń mechaniczny i jak przeliczyć moc silnika podaną w kW na KM?

Co to są konie mechaniczne?

Koń mechaniczny (KM) to jednostka mocy wynaleziona przez Thomasa Savery’ego i wykorzystywana od chwili pojawienia się tłokowych silników parowych. Początkowo nazywana była ona koniem parowym, z języka angielskiego – „horsepower”. Inspiracją do powstania takiej właśnie jednostki było to, że maszyny parowe miały zastępować pracę koni pociągowych. Dlatego porównanie mocy maszyn do zwierząt było jak najbardziej adekwatne.

Thomas Savery przy wyliczaniu odpowiednika nowej jednostki – 1 konia parowego – wziął pod uwagę to, że do prawidłowej pracy kopalnianej pompy wymagana jest siła dwóch koni, a do 24-godzinnej, ciągłej pracy pompy potrzeba będzie od ośmiu do dziesięciu zwierząt. Przyjął zatem, że silnik spalinowy, który wykonywał pracę w zastępstwie zwierząt ma moc 10–12 koni mechanicznych.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Naukowe wyjaśnienie dla jednostki konia mechanicznego opracował James Watt. W 1782 roku podał on formułę, stworzoną na bazie wyliczeń inżynierów. Przyjął, że koń pracujący przy pompie w kopalni pokonywał po okręgu o średnicy 24 stóp, czyli około 7,3 metrów, w ciągu 1 minuty drogę 180 stóp, tj. około 55 metrów. Watt przyjął, że koń uciągał w czasie swojej pracy około 180 funtów, czyli niemal 82 kg. Przy przeliczaniu nowej jednostki określił on, że w czasie 60 sekund jeden koń wykonuje pracę odpowiadającą iloczynowi 180 funtów i 180 stóp. W ten sposób określono, że 1 KM odpowiada pracy wykonanej w określonej jednostce czasu – około 32,4 funtów na stopę w ciągu 1 minuty. Na godzinę koń potrafił, zgodnie z obserwacjami poczynionymi przez Jamesa Watta, obrócić kieratem o promieniu 3,7 metra 144 razy. Watt określił więc, że 1 KM to 33 000 ft x ibf/min. Jednostka konia mechanicznego Watta opiera się o imperialny system miar i nazywana jest w związku z tym imperialnym koniem mechanicznym.

Jak obliczyć konie mechaniczne według układu SI?

Oprócz jednostki określonej w Wielkiej Brytanii przez Jamesa Watta obliczono również moc silnika w układzie SI, czyli w Międzynarodowym Układzie Jednostek Miar. W tym znormalizowanym układzie, który istnieje od 1960 roku, również wskazana jest wartość 1 KM. Przeliczając konie mechaniczne na kW należy przyjąć, że w przybliżeniu 1KM to 745,7 wata. Jednostka „wat” została ustalona pod koniec XIX wieku na cześć wspominanego już Jamesa Watta. Nowa jednostka mocy oznaczała pracę jednego dżula wykonywaną w czasie jednej sekundy. W Polsce obowiązuje nieco inny przelicznik, w którym metryczny koń mechaniczny, czyli miara uwzględniająca straty wywołane przez przekładnie biegów i elementy układu przeniesienia napędu, to około 735,5 wata. Taką samą wartość przyjęto w Międzynarodowym Układzie Jednostek i Miar na początku lat 70. XX wieku.

Moc silnika w kW, czyli w kilowatach podaje się w dokumentach określających parametry techniczne pojazdów. Częściej niż KM, kW wykorzystuje się do oznaczania mocy właściwej dla silników pojazdów w Australii.

Jak wygląda przelicznik kW na KM?

Nie trzeba zastanawiać się nad tym, jak przeliczyć kilowaty na konie, albo KM na kW. Wystarczy wykorzystać prosty przelicznik kilowatów na konie mechaniczne. Obowiązuje zasada, że 1 kW to 1,36 KM.

Natomiast 1 koń mechaniczny – ile to kw? Przyjmuje się, że 1 mechaniczny koń to 0,74 kW.

Wykorzystywane powszechnie jednostki mocy silników

Konie mechaniczne, które powszechnie wykorzystuje się do oznaczania mocy silników pojazdów np. w Polsce i w Europie mają konkurentów. W Niemczech służy do tego celu jednostka PS „Pferdestarke”, a w Wielkiej Brytanii jednostka HP – koń parowy. Nieznacznie różnią się one od siebie. Jak się liczy konie mechaniczne w różnych krajach? Zgodnie z poniższą zasadą:

·       1kW = 1,36 KM = 1,34 HP,

·       1 KM = 0,74 kW = 0,99 HP,

·       1 HP = 1,01 KM = 0,75 kW.

W dowodach rejestracyjnych pojazdów w Polsce określana jest moc silnika w jednostce miary kW – kilowatach, a nie w KM. Jak sprawdzić konie mechaniczne w samochodzie? Najszybciej przeliczając wartość z dowodu rejestracyjnego na KM. Na przykład auto, które ma moc rzędu 96 kW w jednostce KM będzie miało w zaokrągleniu 131 KM. Obliczanie kW na KM nie jest więc skomplikowane, ponieważ wystarczy pomnożyć wartość w kW przez 1,36, by uzyskać pożądany wynik.

Moc silnika, czy to podawana w kW czy w KM, jest istotna nie tylko z punktu widzenia fana motoryzacji, który chce mieć możliwie jak najmocniejszy silnik, ale też w związku z prowadzeniem działań promocyjnych koncernów motoryzacyjnych. Moc pojazdu jest jednym z kryteriów decydującym również o wysokości składki na obowiązkowe ubezpieczenie OC komunikacyjne.