kierunkowskaz-na-rondzie

Nie tylko młodzi kierowcy mają czasem problem z używaniem kierunkowskazów. Tym bardziej na rondzie. Największe kontrowersje niesie za sobą pytanie: czy wjeżdżając na rondo należy włączyć kierunkowskaz, czy nie. Z kolei przy zjeżdżaniu z ronda nieużycie kierunkowskazu jest bardzo niebezpieczne i może doprowadzić do kolizji drogowej.

Kiedy należy włączać kierunkowskaz?

Nawet kilkaset wypadków samochodowych rocznie ma miejsce z powodu nieużywania przez kierowcę sygnału kierunkowego, a niektóre badania pokazują, że ponad jedna czwarta kierowców nie używa kierunkowskazu.

Kierunkowskazy informują innych kierowców o Twoim zamiarze skrętu lub zmiany pasa. Jeśli nie sygnalizujesz tych zamiarów, inni naturalnie zakładają, że będziesz dalej jechał prosto. Zgodnie z przepisami, podczas zmiany pasów, należy włączyć kierunkowskazy co najmniej kilka sekund przed zamiarem wykonania manewru. Pamiętaj również, aby zawsze wyłączać je po zakończeniu zmiany pasa.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Podczas skręcania włącz kierunkowskaz na długo, zanim zaczniesz zwalniać, aby skręcić. Kierowca za Tobą będzie wiedział, jakie masz zamiary. Pamiętaj również, że podczas wyjeżdżania z bocznej ulicy na główną arterię, na której ruch odbywa się płynnie, używanie kierunkowskazów pozwala innym kierowcom zrozumieć, co masz zamiar zrobić.

Jeśli zbliżasz się do światła stopu na pasie do skrętu w prawo lub lewo, użyj kierunkowskazu, aby poinformować innych kierowców, że wjeżdżasz na ten pas, i zostaw go, dopóki nie zakończysz skrętu. Korzystanie z kierunkowskazów jest jeszcze ważniejsze, jeśli skręcasz z ulicy, na której nie ma pasów przeznaczonych tylko do skrętu. Jeśli nie użyjesz sygnału, możesz spowodować wypadek z innymi kierowcami lub pieszymi.

W jakich sytuacjach używać kierunkowskazu na rondzie?

Zbliżając się do ronda, wykorzystaj wszystkie dostępne informacje: w tym znaki, sygnały i oznaczenia pasa ruchu, aby wybrać właściwy lub wyznaczony pas ruchu przed wjazdem na rondo oraz:

●  zdecyduj, przed włączeniem się do ruchu, który zjazd chcesz wybrać,

●  sprawdzaj lusterka, sygnalizuj i wykonuj manewry dokładnie na każdym etapie,

●  używaj kierunkowskazów prawidłowo, aby nie zmylić innych użytkowników ruchu,

● dostosuj prędkość do warunków drogowych,

● bądź świadomy prędkości i użytkowników drogi wokół Ciebie.

Wjeżdżając na rondo, pamiętaj, aby:

● ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z Twojej lewej strony, chyba że znaki bądź policja kierująca ruchem stanowią inaczej,

● uważaj na ruch już na rondzie.

Wypadki na rondzie zdarzają się często i przede wszystkim z winy kierowców, którzy nie włączają kierunkowskazów.

Poprawne sygnalizowanie na rondzie

Podczas wjazdu na rondo, nie ma obowiązku włączania sygnalizatora świetlnego. Użycie go nie stanowi jednak złamania prawa.

Poniżej opisujemy, jak zachować się podczas zjazdu z ronda. Jeśli chcesz zjechać pierwszym zjazdem, to:

●  trzymaj się prawej strony, jedź prawym pasem i skręć w prawo,

●  przed skrętem w prawo koniecznie użyj kierunkowskazu.

Jeśli jedziesz prosto przez rondo, to:

●  wybierz odpowiedni pas do tego, aby jechać prosto,

●  użyj kierunkowskazów w prawo, mijając zjazd przed wyjazdem.

Jeśli chcesz skręcić w lewo lub zawrócić:

●  wjedź na rondo z lewej strony wjazdu lub z wyznaczonego pasa do skrętu w lewo,

●  na rondzie trzymaj się lewej strony, aż będziesz musiał zjechać,

●  użyj kierunkowskazów w prawo, mijając zjazd przed wyjazdem.

Pamiętaj również, że może dojść do niespodziewanych sytuacji na rondzie. Musisz zwracać baczną uwagę na innych użytkowników ruchu. Najważniejsze jest, aby ustąpić pieszym, którzy przechodzą przez pasy. Jeśli dojdzie do wypadku na pasach, wina w 99 procentach leży po stronie kierowcy. Pamiętaj też, że po drodze mogą poruszać się piesi, którzy są niewidomi. Wówczas musisz zachować jeszcze większą ostrożność.

Obserwuj uważnie ruch uliczny przed sobą na rondzie, zwłaszcza wyjeżdżające pojazdy. Pamiętaj również, że jeśli zbliżają się pojazdy uprzywilejowane, musisz im bezwzględnie ustąpić.

Kolizja na drodze – kto zapłaci za szkody?

Koszty naprawy uszkodzonego w wyniku kolizji pojazdu należącego do poszkodowanego, zostaną pokryte z ubezpieczenia OC sprawcy. Winny kolizji będzie musiał z kolei naprawić samochód we własnym zakresie, chyba że posiada ubezpieczenie AC. Rekompensata wypłacana w ramach Autocasco pozwala uzyskać odszkodowanie zarówno w przypadku drobnych uszkodzeń (np.: stłuczki, wandalizmu), jak i szkody całkowitej (np.: utraty samochodu w wyniku pożaru, działania sił natury, kasacji po wypadku) czy utraty pojazdu w wyniku kradzieży. Warto jednak pamiętać o sytuacjach, gdy ochrona w ramach polisy AC nie zadziała. Ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania, gdy sprawca kolizji prowadził samochód pod wpływem alkoholu czy środków odurzających lub celowo doprowadził do stłuczki, by wyłudzić odszkodowanie.

Co zrobić, gdy dojdzie do kolizji? W przypadku niewielkiej stłuczki na rondzie wystarczy spisać oświadczenie, bez konieczności wzywania policji. Zdecydowanie trudniejsza jest sytuacja, gdy dojdzie do wypadku drogowego, zaś sprawca neguje swoją winę. W takiej sytuacji konieczne jest wezwanie policji, która ustali faktyczny przebieg zdarzenia i wskaże winnego. Dopiero po spisaniu protokołu przez policjantów poszkodowany będzie mógł zgłosić szkodę do ubezpieczyciela.