Bardzo cenimy sobie, jeśli przyszli kierowcy BOR-u mogą pochwalić się wyjątkowymi uprawnieniami motoryzacyjnymi, a nawet licencjami rajdowymi – mówi mjr Dariusz Aleksandrowicz, rzecznik prasowy Biura Ochrony Rządu.

Jakie są obowiązki Biura Ochrony Rządu, jeśli chodzi o przewóz ważnych osób?

Biuro Ochrony Rządu na mocy ustawy z dnia 16 marca 2001 roku ma obowiązek zapewnić ochronę osobom sprawującym kierownicze stanowiska w państwie
oraz przedstawicielom delegacji zagranicznych przebywającym na terenie naszego kraju.

W szerokim spektrum działań ochronnych kluczowym zagadnieniem jest zabezpieczenie przejazdów. Formacja minimalizuje potencjalne ryzyko już na etapie doboru floty samochodowej, ale przede wszystkim skupia się na prowadzeniu konsekwentnej polityki w sferze selekcji i wyszkolenia kierowców. Profesjonalizm kadr wpływa na właściwe wykorzystanie narzędzi, jakimi są zaawansowane technologicznie samochody BOR-u, a to przekłada się bezpośrednio na skuteczną realizację naszych zadań ustawowych.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać kierowcą BOR-u?

Rekrutacja do Biura Ochrony Rządu jest bardzo złożonym procesem, który wyłania osoby spełniające bardzo wyśrubowane wymogi formacji. Kandydaci na kierowców muszą dodatkowo legitymować się prawem jazdy kat. B i C, a także przejść specjalistyczne badania określające ich przydatność do wykonywania służby w tym charakterze.

Bardzo cenimy sobie, jeśli przyszli kierowcy BOR-u mogą pochwalić się wyjątkowymi uprawnieniami motoryzacyjnymi, a nawet licencjami rajdowymi. Przebrnięcie przez procedurę rekrutacyjną i akceptacja kandydata otwierają przed nim system specjalistycznych szkoleń, dzięki którym profesjonalizm kierowców BOR-u jest utrzymywany na najwyższym poziomie.

Czy kierowcy BOR-u często uczestniczą w zajęciach doskonalenia techniki jazdy?

Szkolenie tej elitarnej grupy funkcjonariuszy trwa przez cały okres służby. W ciągu roku kalendarzowego uczestniczą oni w specjalnych kursach organizowanych przez wykwalifikowanych instruktorów z BOR-u. Nie jest to wyłącznie proces doskonalenia techniki jazdy, ale również coroczna weryfikacja znajomości przepisów ruchu drogowego oraz bieżące studiowanie nowelizacji ustaw i zmian w przepisach.

Co jest najtrudniejsze w codziennej pracy?

Prawdziwym wyzwaniem dla kierowcy BOR-u jest nie wymagające szkolenie, lecz charakter codziennej służby. Funkcjonariusze muszą wykorzystywać uzyskaną wiedzę i umiejętności przy jednoczesnym uwzględnieniu ciążącej na nich odpowiedzialności za bezpieczeństwo VIP-a. Tutaj nie ma miejsca na słabszy dzień, na spadek koncentracji, na kompromisy. Zawsze realizujemy swoje zadania na 100% i utrzymanie tego poziomu zaangażowania jest największym trudem w codziennej pracy.

Jak reagują zwykli kierowcy na widok kolumny BOR-u?

Kolumna samochodowa BOR-u zwraca na siebie uwagę innych kierowców także wtedy, gdy nie wykorzystujemy sygnałów uprzywilejowania. To za sprawą bardzo harmonijnej, wręcz synchronicznej jazdy całego zespołu pojazdów, którą wypracowujemy w drodze żmudnych treningów.

Przejazdy realizowane na zasadach uprzywilejowania powinny spotykać się z reakcjami dosyć ujednoliconymi przepisami prawa o ruchu drogowym, praktyka natomiast pokazuje, że kierowcy BOR muszą być gotowi na wszystko i staramy się odpowiednio przygotować ich również na takie nieoczekiwane scenariusze.