Zanim zostały wprowadzone punkty karne, kierowcę obciążano jedynie finansowo. Zmartwieniem była jedynie wysokość mandatu – nie groziła utrata prawa jazdy. Obecnie za większość wykroczeń kierowca dostaje punkty karne, a przekroczenie limitu 24 punktów skutkuje pozbawieniem uprawnień do kierowania pojazdem. O czym należy pamiętać i jak w praktyce wyglądają procedury dotyczące punktów karnych?

Artykuł 130 ust. 2 prawa o ruchu drogowym stanowi: „Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie 1 roku od dnia naruszenia, chyba że przed upływem tego okresu rozstrzygnięć przypisana liczba punktów przekroczyłaby 24 punkty lub w przypadku kierowców, o których mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 – 20 punktów”.

W praktyce wygląda to stosunkowo prosto. Przykładowo, jeśli dostaniemy 2 lutego 5 punktów, a 8 kwietnia następne 3 punkty, to ich kasacja następuje po roku od czasu wykroczenia. Pierwsze 5 punktów zostanie skasowane więc 2 lutego, a 3 punkty pozostaną na koncie aż do 8 kwietnia. Dlaczego tak istotne jest, aby o tym pamiętać? Ponieważ przy otrzymywaniu mandatu i przyznawaniu punktów karnych policjant nie informuje o aktualnym stanie naszego konta.

Ma on jedynie wiedzę o tym, czy karany kierowca może nadal się poruszać samochodem, czy już nie ma prawa nim jeździć. Nawet jeśli mamy 24 punkty, policjant po prostu przekaże, że nadal możemy jeździć. Po przekroczeniu limitu punktowego prawo jazdy zostaje zatrzymane i odesłane do urzędu wystawiającego. Nawet jeśli dokument fizycznie nie zostanie odebrany (mogliśmy w danym momencie nie mieć go przy sobie, za co grozi oczywiście mandat), to i tak nie uprawnia on do kierowania pojazdem.

Następnie z komendy policji przychodzi zawiadomienie o tym, że liczba punktów na koncie została przekroczona. Informacja podawana jest dalej do urzędu wystawiającego dokument. Urząd po jakimś czasie wysyła wezwanie na powtórny egzamin i testy psychologiczne. Sprawa się komplikuje, jeśli wcześniej zdawaliśmy prawo jazdy na więcej niż jedną kategorię. Uprawnienia bowiem odbierane są na wszystkie i na każdą kategorię musimy powtórnie zdawać egzamin. Jeśli więc ktoś miał prawo jazdy kategorii A,B, B+E, C i C+E, to niestety czeka go powtórka każdego egzaminu, a to wiąże się nie tylko ze sporym obciążeniem finansowym, ale także i czasowym.

Co można zrobić, aby uniknąć przekroczenia limitu 24 punktów? Istnieje możliwość skasowania pewnej liczby punktów. Na razie nie ma górnego limitu przydzielanych punktów, więc za jednym razem możemy ich dostać nawet 25, a rekordy są kilkukrotnie wyższe. Za przekroczenie prędkości możemy otrzymać do 10 punktów, więc mając np. na koncie 15, warto pomyśleć o skasowaniu części z nich. Raz na 6 miesięcy możemy odbyć szkolenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, po którym odpisywane jest z konta 6 punktów karnych.

Aby przystąpić do takiego szkolenia, trzeba spełnić kilka warunków. Oprócz tego, że prawo do takiej kasacji mamy tylko raz na pół roku, to punkty, które chcemy skasować, muszą być przyznane za przekroczenie prędkości. Szkolenie nie dotyczy także kierowców mających prawo jazdy do roku od dnia jego wydania.

Szkolenie obejmuje tzw. pogadankę z psychologiem i policjantem – razem 6 godzin lekcyjnych. Kierowcy uświadamia się skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza tych dotyczących zasad bezpiecznego zachowania się w tym ruchu. Po szkoleniu odejmowane jest 6 punktów według kolejności wpisów – najpierw odpisywane są „najstarsze” punkty. Należy jednak pamiętać, że liczba odpisywanych punktów nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za przekroczenie przepisów ruchu drogowego przed odbyciem szkolenia.

Niestety możliwość odbycia szkolenia redukującego punkty będzie niedługo niedostępna. Od stycznia 2013 roku będą mogli do niego przystąpić jedynie kierowcy, którzy zgromadzą 24 punkty karne. Po odbyciu kursu konto zostanie wyzerowane, ale jeśli w ciągu pięciu lat pojawi się na nim ponownie maksymalna liczba punktów, kierowca będzie musiał starać się o prawo jazdy od nowa.

Gdy dostajemy mandat, policjant nie informuje o tym, ile punktów już zebraliśmy, ale można to oczywiście sprawdzić. Jeszcze parę lat temu punkty karne wprowadzano przez pion podległy komendantowi wojewódzkiemu policji. To powodowało jednak problemy z odpowiednio szybką aktualizacją i teraz punkty do rejestru wprowadza ta jednostka, która wystawia mandat. Informacje o aktualnym stanie konta udzielane są w siedzibie organu prowadzącego ewidencję lub, w miarę możliwości technicznych, w innej jednostce policji.

Punkty karne powinny znaleźć się na koncie w ciągu 5 dni, ale w praktyce występują opóźnienia. Idąc na policję niedługo po ich otrzymaniu, możemy dostać zaświadczenie z nieaktualnym stanem konta. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest po prostu pamiętanie o tym, ile punktów mamy. Czy znacie aktualny stan swojego konta i wiecie, ile punktów i kiedy zostanie Wam skasowane?