Olej silnikowy jest płynem eksploatacyjnym niezbędnym do poprawnego funkcjonowania silnika. Dlatego w trosce o żywotność swojej jednostki napędowej warto wiedzieć, jak często należy go zmieniać i na jaki.

Olej silnikowy prawidłowo dobrany do naszego silnika powinien gwarantować dobre smarowanie jednostki w bardzo zróżnicowanych warunkach: od ostrych zimowych mrozów po czerwcowe upały. Ma on utrzymywać się na elementach w postaci cienkiego filmu, który redukuje tarcie na styku ruchomych części.

Wymiany oleju należy dokonywać zgodnie z zaleceniami producenta dla danego modelu i jego wersji silnikowej. Najczęściej wskazuje się, że powinno to nastąpić po przejechaniu od 20 do 30 tys. km od ostatniej wymiany. W praktyce bezpieczniej jest przyjąć jako przebieg graniczny odległość z zakresu między 10 a 15 tys. km.

Nie należy ograniczać się jedynie do wymian. Kierowca powinien regularnie kontrolować poziom oleju i w razie potrzeby uzupełniać jego zapas, by nigdy nie doszło do sytuacji, w której silnik ma go zbyt mało do smarowania.

Kiedy już podejmiemy decyzję o wymianie, należy wybrać odpowiedni preparat, który zastąpi stary. Najlepiej jest stosować olej zalecany przez producenta samochodu. Nie musimy trzymać się jednej firmy, ale powinniśmy korzystać z preparatu o określonych parametrach.

Rozróżniamy trzy podstawowe rodzaje olejów: mineralne, półsyntetyczne i syntetyczne. Te ostatnie należy stosować przede wszystkim w nowoczesnych i wysilonych silnikach. Oleje syntetyczne charakteryzuje duży zakres temperatur pracy. Są one bardziej odporne na ekstremalne warunki pracy.

Jeśli przebieg samochodu jest duży i jego silnik zaczyna zużywać coraz więcej oleju, należy przejść na preparat półsyntetyczny. Jednak może się okazać, że to nie wystarczy. Wtedy musimy przejść na olej mineralny. Będzie on lepiej uszczelniał i skuteczniej wyciszał pracę jednostki. Warto też wiedzieć, że dodatki czyszczące zawarte w oleju syntetycznym mogą w starszych silnikach wyrządzić szkody. Leciwe jednostki najczęściej nie są wyposażone w uszczelki wykonane z gumy przystosowanej do współpracy z tymi związkami.

Przy zakupie warto znać nie tylko rodzaje olejów, ale i oznaczenia, które się na nich stosuje. W kodzie opisującym parametry preparatu znajdziemy klasę jakościową opisaną dwoma dużymi literami. Pierwsza litera oznacza przeznaczenie oleju. S ma zastosowanie do silników benzynowych, a C do wysokoprężnych. Druga litera wskazuje nam klasę jakości oleju. Im dalsza jej pozycja w alfabecie, tym wyższa jakość.

Istotna jest także klasa lepkości stosowanego oleju. Określa ona zakres temperatur, dla których dany olej ma optymalną lepkość. Większość środków oferowanych na rynku to oleje wielosezonowe, więc jeśli silnik w naszym samochodzie nie będzie pracował w ekstremalnych warunkach, taki środek w zupełności wystarczy.

Przykładem takiego oznaczenia może być 10W-60. Pierwszy człon wskazuje na zachowanie oleju w niskich temperaturach. Im liczba przed literą niższa, tym lepiej sprawdza się on na mrozie. Im większa wartość w drugim członie, tym lepiej olej sprawdzi się w wysokich temperaturach. To bardzo ważne by dobrze dobrać ten parametr. Jeśli zastosujemy olej o niewłaściwej lepkości dla warunków, w których będziemy eksploatować samochód, może się on okazać zbyt gęsty lub zbyt rzadki, co w konsekwencji przełoży się na mniejszą żywotność jednostki napędowej.

A Wy, drodzy Czytelnicy, czy pamiętacie o wymianie oleju w swoich samochodach?