Pouczenie, ostrzeżenie czy mandat karny to tylko niektóre ze środków, jakie może zastosować policjant, gdy dojdzie do naruszenia przepisów drogowych. Ani kodeks wykroczeń, ani też kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia nie wskazują sytuacji, w których należy zastosować dany środek karny. W efekcie to od policjanta zależy, czy w danej sytuacji poprzestanie na pouczeniu kierowcy, czy też ukarze go mandatem. Przeczytaj artykuł i sprawdź, czym jest pouczenie od policji i jakie są jego konsekwencje.

Pouczenie za wykroczenie – czym jest?

Pouczenie to szczególny środek karny. Polega na poinformowaniu kierowcy, że naruszył przepisy ruchu drogowego. Policjant wskazuje również na zagrożenie, jakie wystąpiło w związku z wykroczeniem, a także wysokość kary, jaka grozi za czyn popełniony przez kierowcę. Funkcjonariusz może też szczegółowo przeanalizować sytuację i poinformować, w jaki sposób powinien zachować się w danej sytuacji.

Pouczenie stosuje się w szczególności do czynów o małej szkodliwości społecznej, a także tych wykroczeń, w wyniku których nikt nie został poszkodowany. Jakie są konsekwencje pouczenia przez policję? Ten fakt nie jest nigdzie odnotowywany, a na kierowcę nie nakłada się punktów karnych. Nie oznacza to jednak, że pouczenie można zignorować. Podczas kolejnego wykroczenie policjant może nie być już tak łaskawy i zakończyć sprawę mandatem.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Kiedy pouczenie zamiast mandatu?

Kodeks wykroczeń w art. 41 przewiduje kilka rodzajów środków dyscyplinujących. Należą do nich m.in.: pouczenie, zwrócenie uwagi, ostrzeżenie oraz zastosowanie tzw. „innych środków oddziaływania wychowawczego”. Z kolei kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wskazuje, że mandat karny może zostać nałożony jedynie w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie. Obie definicje są dość mgliste i nie wskazują ani rodzaju sytuacji, w których postępowanie zakończy się mandatem lub pouczeniem, ani też od czego zależy zastosowanie jednego lub drugiego środka dyscyplinującego.

Kiedy można liczyć na pouczenie zamiast mandatu? Ostrzeżenie od policjanta najczęściej można dostać za niewielkie wykroczenie, które nie stwarzało zagrożenia dla ruchu drogowego i nie zakończyło się kolizją. Duży wpływ na to, czy dostaniemy pouczenie za wykroczenie, mają również okoliczności, w jakich doszło do złamania przepisów. Jeżeli przykładowo kierowca przekroczy prędkość, wioząc chorego do szpitala, może nie zostać ukarany mandatem. Ważna jest również jego historia. Na pouczenie z większym prawdopodobieństwem mogą liczyć te osoby, które nie mają punktów karnych niż te, które często łamią przepisy ruchu drogowego.

Co w sytuacji, gdy dojdzie do kolizji lub wypadku, w którym są ranni? Takie postępowanie z pewnością skończy się nałożeniem mandatu. Sprawca wykroczenia musi się również liczyć z dodatkowymi kosztami – m.in. z tym, że z jego polisy OC zostanie wypłacone odszkodowanie za straty rzeczowe lub osobowe.

Mandat od policjanta – za co możesz go dostać?

Wysokość mandatów za wykroczenia nie jest przypadkowa i wynika z przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych. Na podstawie jego zapisów opracowywany jest taryfikator mandatów i punktów karnych, którym posługuje się policja podczas wymierzania kar dla kierowców łamiących przepisy drogowe. Co do zasady za wykroczenia, jakie znajdują się w taryfikatorze, policjant może wystawić mandat karny. Jego wysokość zależy od stawek grzywien, jakie przewidziano dla danego typu wykroczenia.

W 2020 r. wysokość mandatów karnych, jakie mogła nakładać policja za pojedyncze przewinienia, wahała się w przedziale od 50 do 800 zł. Należy jednak zauważyć, że kierowcy, którzy złamali przepisy kilkukrotnie podczas jednego postępowania, mogli zostać ukarani wyższą grzywną. Wszystko dlatego, że kary za poszczególne naruszenia mogą się sumować.

Jakie kary i za co przewiduje aktualny taryfikator? Za jazdę bez zapiętych pasów można zapłacić nawet 100 zł. O 50 zł więcej zapłacimy za przewożenie dziecka bez fotelika. Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi zagrożone jest karą w wysokości 300 zł, a pieszemu w wysokości 350 zł. Portfel kierowców, którzy jeżdżą po spożyciu alkoholu, uszczupli się o 500 zł, a tych, którzy zaparkują w miejscu dla niepełnosprawnych, nawet o 800 zł.

Czy można dostać pouczenie od straży miejskiej za złe parkowanie?

Warto pamiętać o tym, że pouczenie za wykroczenie można dostać nie tylko od policjanta, lecz także strażnika miejskiego. Większość spraw prowadzonych przez straż miejską dotyczy niewłaściwego parkowania pojazdów. Jeśli samochód stwarza zagrożenie dla ruchu drogowego, z pewnością sprawa zakończy się mandatem. W sytuacji, gdy pojazd zostanie zaparkowany w niedozwolonym miejscu, ale nie stwarza utrudnień w ruchu, zaś kierowca znajduje się przy samochodzie, można liczyć na pouczenie od straży miejskiej za złe parkowanie.

Podsumujmy: jedną z form ukarania kierowcy za wykroczenie drogowe jest pouczenie. Od policji lub straży miejskiej zależy, czy sprawa zakończy się postępowaniem mandatowym, czy tylko ostrzeżeniem dla kierowcy.