KIA w Szwecji została ukarana grzywną w wysokości 5 mln koron za łamanie rozporządzenia unijnego GVO, pozwalającego serwisować auto na gwarancji poza siecią warsztatów autoryzowanych przez producenta.

Koreański producent KIA szczyci się najlepszą gwarancją na nowe samochody na rynku. Marketingowo wygląda to dobrze, bo 7-lat gwarancji to naprawdę atrakcyjna oferta. Niestety po wczytaniu się w jej warunki, okazuje się, że nie wszystkie części są nią objęte, a realnie każdy klient ma pewne tylko 3 lata ochrony. Jednak nie ten zapis wzbudził kontrowersje i wątpliwości szwedzkiego stowarzyszenia Sveriges Bildelsgrossisters Förening (SBF), skupiającego niezależnych dystrybutorów części i niezależne warsztaty. W roku 2011 organizacja złożyła pozew do sądu na KIA Motors o stosowanie nielegalnych praktyk na rynku szwedzkim.

Chodzi dokładnie o łamanie rozporządzenia znanego jako GVO, zgodnie z którym, właściciel samochodu ma prawo serwisować samochód poza warsztatami autoryzowanymi przez producenta, nawet jeżeli ten jest jeszcze na gwarancji. Producent nie może więc wnikać w to, do jakiego warsztatu klient uda się na okresowy przegląd. Tymczasem w szwedzkich warunkach gwarancji były zapisy wyraźnie wskazujące, że utrzymanie gwarancji jest możliwe tylko po dokonywaniu regularnych przeglądów w ASO KIA Motors.

Szwedzki Sąd Gospodarczy w 2012 roku wydał wyrok i nałożył grzywnę w wysokości 5 mln szwedzkich koron (ponad 2 mln zł) na KIA Motors za stosowanie tych praktyk i nakazał wprowadzenie zmian w zasadach gwarancji. KIA zmieniła zapisy, ale jednocześnie złożyła odwołanie do Sądu Najwyższego. Ten pod koniec minionego roku utrzymał wyrok. Koreański producent został więc prawomocnie już ukarany za łamanie zapisów rozporządzenia GVO, co jest sprawą bezprecedensową w Unii Europejskiej.

KIA Motors Polska wydała w związku z tym oświadczenie dla polskich klientów:

Wyrok Sądu Najwyższego w Szwecji nie ma żadnego zastosowania do obowiązującej na rynku polskim książki gwarancyjnej i nie dotyczy polskich klientów.

Książka gwarancyjna dla klientów z Polski jest przygotowana w oparciu o przepisy obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej. W 2010 roku zapisy polskiej książki gwarancyjnej były dokładnie zweryfikowane przez UOKiK. W wyniku decyzji, budzące wątpliwości urzędu zapisy zostały wówczas zmienione.

Koreański producent daje możliwość importerom dostosowywania zapisów książki gwarancyjnej dla potrzeb poszczególnych rynków. Tym samym polska książka gwarancyjna dostosowana jest do przepisów GVO i daje możliwość polskim klientom serwisowania i wykonywania napraw samochodów marki Kia w warsztatach dysponujących odpowiednim wyposażeniem i wiedzą. Dokładna definicja Autoryzowanego Warsztatu Kia zawarta jest na pierwszej stronie polskiej książki gwarancyjnej i brzmi:

„Autoryzowany Warsztat Kia – oznacza warsztat autoryzowany przez firmę Kia Motors do wykonania pełnego zakresu obsługi oraz napraw gwarancyjnych objętych niniejszą Książką Gwarancyjną. Warsztat dysponujący wymaganą wiedzą, wyposażeniem diagnostycznym z aktualnym oprogramowaniem, narzędziami, dokumentacją techniczną nazwany jest Warsztatem uprawnionym”.

Aktualne warunki gwarancji w postaci książki gwarancyjnej Kia są dostępne do wglądu dla wszystkich klientów na stronie polskiego importera w zakładce gwarancja: http://www.kia.com/pl/specials/gwarancja/

Reasumując powyższe, Kia Motors Polska nie ponosi odpowiedzialności za zapisy książki gwarancyjnej na rynku szwedzkim i zapisy te – co jasno podkreślamy – nie dotyczą polskich klientów.