radiowóz na ulicy

Jazda na suwak, od kiedy została wprowadzona do przepisów o ruchu drogowym, budzi wiele kontrowersji. Podstawowym celem tego rozwiązania było rozładowanie korków na drogach oraz zwiększenie bezpieczeństwa jazdy. Mimo upływu czasu, zasady stosowania tego przepisu nie są do końca jasne. Szczególnie trudne dla wielu kierowców jest ocenienie, kiedy należy stosować jazdę na zakładkę oraz który z pojazdów ma pierwszeństwo. Brak znajomości przepisów, szczególnie tych dotyczących ustąpienia pierwszeństwa przejazdu, to prosta droga do kolizji. Przeczytaj nasz poradnik i sprawdź, czym jest jazda na zakładkę i kiedy należy ją stosować.

Jazda na suwak – co to jest i na czym polega?

6 grudnia 2019 r. nastąpiła nowelizacja przepisów o ruchu drogowym, w wyniku której wprowadzono dwa nowe rozwiązania. Pierwsze z nich dotyczyło obowiązku tworzenia korytarzy życia, natomiast drugie wiązało się z wprowadzeniem zasady jazdy na suwak, określanej czasem jako jazda na zakładkę. Mimo upływu czasu, nowe przepisy nadal budzą wiele wątpliwości.

W Internecie można znaleźć wiele informacji na temat tego, co to jest jazda na suwak. Najczęściej opisuje się ją jako metodę, która ma pozwalać na rozładowanie zatorów drogowych, będących skutkiem korków, wypadków czy robót trwających na jezdni. Na czym polega to rozwiązanie? Gdy na drodze tworzy się zator, kierowcy poruszający się głównym pasem mają obowiązek przepuścić pojazd, który jedzie pasem zanikającym. Zmiany pasa ruchu powinny jednak następować w sposób pojedynczy i naprzemienny, a zatem kierowca poruszający się głównym pasem ma obowiązek przepuszczenia wyłącznie jednego pojazdu z zanikającego pasa ruchu.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Jazda na suwak – od kiedy?

Przepisy wprowadzające obowiązek jazdy na suwak weszły w życie wraz z nowelizacją ustawy o ruchu drogowym. Prawodawca nie przewidział tu żadnego okresu przejściowego. Od tego czasu za nieustąpienie pierwszeństwa policja może ukarać kierowcę mandatem oraz przyznać mu punkty karne. Warto pamiętać, że niedostosowanie się do tego przepisu jest traktowane jako wykroczenie drogowe. Jeśli nie dojdzie do kolizji, policja może zdecydować się jedynie na pouczenie kierowcy. Nieco inaczej sytuacja będzie wyglądała wtedy, gdy dojdzie do zderzenia pojazdów. Kierowca, który nie ustąpił pierwszeństwa, będzie musiał liczyć się nie tylko z koniecznością zapłaty mandatu, lecz także z tym, że z jego polisy OC zostanie zlikwidowana szkoda w pojeździe poszkodowanego. To z kolei może skutkować utratą zniżek na ubezpieczenie OC w kolejnych latach.

Jazda na suwak – przepisy

Co do zasady, jazda na zakładkę ma na celu rozładować zatory drogowe i usprawnić przepustowość dróg. Nie każdy jednak wie, w jakich sytuacjach jazda na suwak jest obowiązkowa oraz który z pojazdów ma pierwszeństwo. Brak znajomości tych zasad może prowadzić do wystąpienia wielu groźnych sytuacji na drodze.

Kiedy powinna być stosowana jazda na suwak? Przepisy wskazują, że taka forma organizacji ruchu obowiązuje wtedy, gdy dochodzi do zatoru drogowego, w wyniku którego pojazdy stoją lub poruszają się z niewielką prędkością. Jego przyczyną może być zarówno korek, kolizja pojazdów, jak i utrudnienia wynikające z prowadzonych na pasie robót drogowych. Zasada ta obowiązuje również tuż przed końcowym odcinkiem zanikającego pasa ruchu lub bezpośrednio przed miejscem, na którym występuje przeszkoda. Jak wynika z tego przepisu, jazdy na suwak nie stosuje się na całym zakorkowanym odcinku, ale tylko na jego niewielkiej części.

Wiele kontrowersji budzą także przepisy dotyczące pierwszeństwa podczas jazdy na zakładkę. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Infrastruktury pojazd, który znajduje się na tzw. pasie głównym, powinien przepuścić samochód, jaki porusza się po pasie drogowym, po którym z różnych względów nie można kontynuować jazdy. Zdaniem niektórych prawników, taka interpretacja przepisu jest jednak błędna, gdyż stoi w sprzeczności z 18 i 18a ustawy prawo o ruchu drogowym.  

Jazda na suwak – obowiązkowa, ale tylko w niektórych sytuacjach

Chociaż jazda na suwak wydaje się banalnie prosta, to jednak nie wszyscy kierowcy wiedzą, jak i kiedy stosować to rozwiązanie. W efekcie często dochodzi do kolizji drogowych związanych z wymuszeniem albo nieudzielaniem pierwszeństwa. Dobra znajomość przepisów pozwoli uniknąć niemiłych sytuacji na drodze i wpłynie na bezpieczeństwo jazdy.

Kiedy jazda na suwak nie jest obowiązkowa? Tego przepisu nie stosuje się, gdy pojazd, który chce zmienić tor jazdy, znajduje się na pasie do skrętu. W myśl przepisów ustawy, tego rodzaju pasów nie uznaje się za pasy zanikające. Taka sama sytuacja ma miejsce, gdy pojazdy, które chcą włączyć się do ruchu, znajdują się na pasach rozbiegowych, prowadzących np. ze stacji benzynowych czy MOP. Warto pamiętać również o tym, że w przypadku dróg z dwoma pasami ruchu, jazdy na zakładkę nie stosuje się, jeżeli tylko jeden z nich jest zakorkowany. Ostatnią kwestią, o której warto pamiętać, jest ograniczenie prędkości. Jazdę na suwak stosuje się tylko w przypadku chwilowego zatoru, a nie wówczas, gdy ze względu na zmianę w organizacji ruchu, wprowadzono ograniczenie prędkości na pewnym odcinku drogi.