Czy stacje benzynowe w Polsce sprzedają „chrzczone” paliwo? Odpowiedź na to pytanie udziela Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który opublikował raport o stanie paliw w Polsce.

W okresie od 14 stycznia 2013 do 15 listopada 2013 urzędnicy Inspekcji Handlowej, podległej UOKIK, wykonali 1371 kontroli na stacjach sprzedających benzynę i olej napędowy, 432 kontrole na stacjach sprzedających LPG oraz 57 kontroli w hurtowniach paliw. Ogólne wyniki z tych kontroli z podziałem na poszczególne województwa znajdziecie w powyższej infografice.

Najgorzej w Polsce wypadło województwo opolskie, gdzie aż 11% skontrolowanych stacji benzynowych sprzedawało paliwo niespełniające norm. Niewiele lepiej wypadło województwo podkarpackie, gdzie 9% skontrolowanych stacji sprzedawało trefne paliwo. Sąsiadujące z Podkarpaciem województwo lubelskie również nie może pochwalić się dobrym wynikiem – na 8% stacji paliwo z dystrybutorów nie spełniało norm. Taki sam wynik odnotowano po drugiej stronie Polski – w województwie zachodnio-pomorskim.

Najlepiej wypadły natomiast stacje z województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie kontrolerzy nie znaleźli żadnej podejrzanej próbki. Bardzo dobrze wypadło również województwo małopolskie, gdzie tylko 1% skontrolowanych stacji sprzedawało paliwo wątpliwej jakości.

Pracownicy UOKiK-u badali zgodność paliwa i dystrybutorów z polskimi normami. W przypadku oleju napędowego problemy najczęściej dotyczyły niewłaściwej odporności na utlenianie, temperatury zapłonu, składu oraz poziomu zawartości siarki. Jeśli chodzi o benzynę, najczęściej kwestionowano liczbę oktanową i zawartość siarki.

Czy macie zastrzeżenia do stacji paliw w Waszym regionie?