Inspekcja Handlowa przygotowała zestawienie wyników kontroli paliw w 2015 roku i porównano je do roku 2014. Okazuje się, że jakość poprawia się, ale nie brakuje nieuczciwych sprzedawców.

Kontrole przeprowadzono losowo, ale także na tych stacjach, na które wpłynęły skargi od klientów oraz wytypowanych przez organy ścigania. Łącznie na 1603 zbadane próbki zakwestionowano 5,3 % z nich, z czego częściej norm nie spełniał olej napędowy niż benzyna. W zeszłym roku było podobnie. O ile jednak jakość oleju napędowego poprawiła się, to benzyny wręcz przeciwnie – nieznacznie się pogorszyła. Mimo wszystko średnio, jakość paliw stale rośnie.

To tyle jeśli chodzi o paliwa podstawowe. Niestety dla użytkowników samochodów zasilanych gazem LPG nie mamy najlepszych wiadomości. Jakość tego paliwa się pogorszyła. W 2014 roku Inspekcja Handlowa zarejestrowała 0,98 % nieprawidłowości, natomiast w zeszłym aż 2,63 %.

Jakie nieprawidłowości wykrywano w poszczególnych paliwach? Największym problemem polskiej benzyny jest niedotrzymanie parametrów destylacji. Powoduje to wyższe zużycie paliwa i gorsze osiągi. Ponadto, benzyna nie miała wystarczającej liczby oktanowej. W przypadku oleju napędowego podstawowe problemy to niska odporność na utlenianie oraz zbyt niska temperatura zapłonu.

Najwięcej odstępstw od wymagań jakościowych paliw ciekłych zanotowano w województwach: śląskim (22,67 % próbek), świętokrzyskim (17,65 %), łódzkim (15,56 %), kujawsko-pomorskim (14,81 %) oraz lubuskim (13,64 %).

Zobacz: raport Inspekcji Handlowej o jakości paliw