Jakość paliw na polskich stacjach w 2012 roku nie napawa optymizmem. Kontrolerzy Inspekcji Handlowej, działającej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sprawdzali losowo wybrane stacje od 4 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Jeśli jesteście ciekawi wyników tej kontroli, zapraszam do lektury.

W okresie objętym badaniem pobrano łącznie 1205 próbek benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego z losowo wybranych stacji benzynowych w całej Polsce. Spośród zebranego materiału 103 próbki nie spełniały norm jakości – jest to więc około 8,5% wszystkich przebadanych próbek. Warto wspomnieć, że od stycznia do sierpnia 2012 roku jedynie 5,2% próbek nie spełniało kryteriów jakościowych.

Podczas kontroli najczęściej stwierdzano zbyt duży poziom siarki lub wody w paliwie. Badania wykazywały niewłaściwą temperaturę zapłonu, za niską liczbę oktanową, niezgodny z normami skład frakcyjny oraz nieodpowiednią odporność na utlenianie.

Lepiej sytuacja wygląda w przypadku LPG. Od 4 stycznia do końca grudnia 2012 roku kontrolerzy pobrali 405 próbek gazu LPG z losowo wybranych stacji w całej Polsce i zakwestionowali jedynie 5 z nich. Oznacza to, że jedynie 1,1% próbek nie spełniało norm jakościowych. Jest lepiej niż w roku 2011, kiedy to kontrolerzy znaleźli 2,3% próbek niespełniających kryteriów jakościowych.

Czy mieliście sytuację, że w wyniku złej jakości paliwa ucierpiał Wasz samochód?