Międzynarodowa firma leasingowa LeasePlan, przygotowała europejski raport pokazujący koszty eksploatacji samochodów. Jak się okazuje, największe znaczenie dla kosztów całkowitych ma coś, na co klient zupełnie nie ma wpływu.

Total Cost of Ownership (TCO) to całkowity koszt utrzymania samochodu od momentu zakupu do momentu sprzedaży. W badaniu przeprowadzonym w 24 krajach Europy na samochodach osobowych, przejeżdżających rocznie około 20 tys. km, największy udział procentowy w TCO ma utrata wartości. Jest to czynnik, na który klient zasadniczo nie ma żadnego wpływu. Amortyzacja to aż 37% kosztów całkowitych.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Jednak to nie wszystko. Duże znaczenie ma także podatek drogowy i VAT – razem stanowią średnio 20% TCO, choć w wybranych krajach znacznie więcej. Spore znaczenie ma także paliwo, a nieznacznie mniejsze ubezpieczenie. Zatem podsumowując, właściciele samochodów mają stosunkowo niewielki wpływ na wysokość kosztów, jako że średnio 84% wszystkich opłat, stanowią koszty stałe.

Okazało się, że tylko w 6 na 24 zbadane kraje, niższe koszty utrzymania daje diesel. Jednak w większości, opłacalność posiadania diesla jest mniejsza, ze względu na wyższe podatki i ubezpieczenie, a także serwis. Coraz większe znaczenie, a w niektórych krajach bardzo duże, mają same podatki związane z ochroną środowiska.