ochrona auta

Obecnie kierowcy nie mają obowiązku wożenia ze sobą potwierdzenia zawarcia polisy OC. W przypadku kolizji drogowej to ze świadczenia sprawcy wzywana jest pomoc i likwidacja szkody. Zatem, jak szybko sprawdzić, czy auto ma OC?

Dlaczego ważna jest informacja, czy auto ma OC?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, popularnie zwane OC, jest obowiązkowe dla każdego właściciela pojazdu. Nie ma znaczenia, czy korzystamy z samochodu codziennie, czy stoi zaparkowany w garażu i wyjeżdżamy nim raz w roku.

Zakres ochrony oraz kary za brak polisy OC są uregulowane przez ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wynika z niej, że warunki ubezpieczenia są takie same w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Zadaniem polisy OC jest ochrona zarówno sprawcy, jak i poszkodowanego. Sprawca nie musi pokrywać wyrządzonych szkód z własnych środków, a ofiara dochodzić swoich roszczeń przed sądem.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Rekompensacie podlegają zarówno szkody na mieniu, jak i osobie. Poszkodowany może zatem żądać między innymi:

●       naprawy pojazdu – firma ubezpieczeniowa może wypłacić należną kwotę lub naprawić pojazd w warsztacie, z którym współpracuje;

●       pokrycia kosztów holowania po kolizji lub wypadku, jeżeli samochód jest niesprawny;

●       pokrycia kosztów najmu samochodu zastępczego na czas naprawy pojazdu;

●       wyrównania za utratę wartości rynkowej auta – mimo usunięcia uszkodzeń powypadkowy pojazd traci na wartości;

●       zwrotu kosztów poniesionych na leczenie oraz rehabilitację;

●       zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i psychiczne;

●       odszkodowania za utracone dochody;

●       renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty na zwiększone potrzeby.

Ustawa mówi także o karach za brak ważnej polisy OC. Dla samochodu osobowego jest to dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto. W zależności od ilości dni bez ochrony, mandat wynosi: 20% do 3 dni bez polisy, 50% – od 4 do 14 dni, natomiast powyżej 14 dni bez OC to już kara w wysokości 100%.

Dlatego, jeśli kupujemy samochód używany, warto od razu zweryfikować, czy auto ma OC. Ponieważ kara grozi nawet za 1 dzień bez polisy.

Jak sprawdzić, czy samochód ma ubezpieczenie — UFG

Na początku warto wyjaśnić, co to jest UFG. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) został powołany na mocy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W jego skład wchodzą wszyscy ubezpieczyciele działający na rynku polskim. Zadaniem UFG jest między innymi nadzorowanie, czy wszystkie pojazdy są ubezpieczone, oraz pośredniczenie w wypłacaniu odszkodowania w przypadkach, gdy sprawca wypadku lub kolizji nie ma polisy OC lub uciekł z miejsca zdarzenia i nie jest znany.

Jak sprawdzić, czy samochód ma ubezpieczenie na stronach UFG? To dość proste. Gdy jesteśmy na stronie głównej, należy wejść w zakładkę „Sprawdź OC dla pojazdu”. Następnie trzeba wpisać numer rejestracyjny pojazdu albo numer VIN i kliknąć „sprawdź”.

W kolejnym kroku musimy podać datę oraz przepisać kod z obrazki i zatwierdzić. Wtedy pokażą nam się dane: numer aktualnej polisy, markę i model pojazdu oraz nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego i jego adres.

Weryfikacji można również dokonać w aplikacji stworzonej przez UFG – „Kup auto”. Aby z niej skorzystać, wystarczy zainstalować ją na swoim smartfonie. Umożliwia nie tylko sprawdzenie polisy OC samochodu, lecz także można w niej znaleźć wzór umowy kupna-sprzedaży oraz liczne porady dotyczące tych czynności.

Warto wiedzieć, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe mają 14 dni na zgłoszenie umowy do UFG, stąd, jeśli właściciel pojazdu zawarł ją dzień wcześniej, może jeszcze nie być widoczna w systemie.

Jak sprawdzić, czy samochód ma OC – CEPiK

Alternatywą dla UFG jest baza Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w skrócie CEPiK.

Jak sprawdzić, czy samochód ma OC poprzez CEPiK? Do tego służy strona historiapojazdu.gov.pl. Do uzyskania informacji potrzeby będzie numer rejestracyjny, numer VIN oraz data pierwszej rejestracji. Po wpisaniu tych danych dostaniemy raport ze szczegółowymi informacjami o samochodzie. Zawiera wszystkie dane z dowodu rejestracyjnego, informacje o polisie OC, ostatni zarejestrowany stan licznika, datę wydania karty pojazdu, świadectwo homologacji oraz oś czasu z najważniejszymi zdarzeniami dotyczącymi samochodu (daty badań technicznych, zmiany właścicieli, zgłoszenia kradzieży).

Niestety w raporcie CEPiK jest tylko informacja, czy polisa jest aktualna oraz data jej ważności, brakuje nazwy i adresu firmy ubezpieczeniowej.

Podsumowując, nawet jeżeli nie mamy przy sobie dokumentu, możemy w prosty sposób sprawdzić, czy nasze OC jest aktualne. Dane z CEPiK są natomiast niezwykle pomocne, jeśli zamierzamy kupić auto, ponieważ pozwalają prześledzić całą jego historię.