Jak odzyskać prawo jazdy
Jak odzyskać prawo jazdy
2013-08-29 00:00:00.000000
http://www.smartdriver.pl/jak-odzyskac-prawo-jazdy?categoryName=bezpieczenstwo
Zespół AXA
852 284

29 sierpień 2013

Jak odzyskać prawo jazdy

Brak ocen
0/5 (0 głosów)

Prawo jazdy może zostać zatrzymane kierowcy m.in. za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych lub spowodowanie wypadku. Odzyskanie uprawnień do kierowania nie jest łatwe.

Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym policja może zatrzymać prawo jazdy w przypadku:

•    uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka o podobnym działaniu;
•    stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność;
•    podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy;
•    gdy upłynął termin ważności prawa jazdy;
•    gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy;
•    gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu prawa jazdy;
•    przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;
•    przekroczenia przez kierującego pojazdem, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;
•    uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

W przypadku zniszczenia prawa jazdy, podejrzenia jego podrobienia, upłynięcia terminu ważności albo podejrzenia popełnienia wykroczenia lub przestępstwa policja wystawia pokwitowanie pozwalające na jazdę przez 7 dni.

W ciągu tygodnia ma ona obowiązek przekazać zatrzymane prawo jazdy (w zależności od powodu odebrania dokumentu) sądowi, prokuratorowi lub staroście. Organy administracyjne wydają prawnie wiążącą decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Od ich decyzji można się odwołać.

Punkty karne

W 2016 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dot. przekraczania dopuszczalnej liczby punktów karnych. Kierowcy, którzy zgromadzą w ciągu roku ponad 24 „oczka”, nie stracą automatycznie prawa jazdy. Będą musieli jednak przejść kilkudniowy kurs reedukacyjny, który będzie kosztował 500 zł.

Jeśli po jego odbyciu w ciągu następnych 5 lat zgromadzi się w sumie ponad 24 punkty, trzeba będzie ponownie przystąpić do kursu, a następnie zdać egzamin. Osoby stale łamiące przepisy drogowe powinny być jednak zadowolone z faktu, że od 2016 r. maksymalna liczba punktów przyznana podczas zatrzymania nie będzie mogła przekroczyć 10. Obecnie punkty się sumuje.

Dziś rzecz wygląda następująco: po uzyskaniu ponad 24 punktów prawo jazdy jest odbierane przez starostę, a żeby je odzyskać, trzeba powtórzyć egzamin państwowy. Kierowcy o stażu krótszym niż rok mają trudniej. W ich przypadku po przekroczeniu 20 punktów trzeba zaczynać od nowa kurs. Innymi słowy, nadmiar wykroczeń sprawia, że traktuje się je jak osoby, które nigdy nie zdobyły prawa jazdy.

Kierowcy mający uprawnienia dłużej niż rok mogą co 6 miesięcy poddać się specjalnemu szkoleniu w jednym z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Kosztuje ono od 200 do 400 zł i pozwala na zredukowanie liczby punktów o 6.

Ponadto komendant powiatowy, miejski lub rejonowy w terminie 30 dni od przekroczenia dopuszczalnej liczby punktów może skierować kierowcę na badania psychologiczne. Od tej decyzji można się odwołać, ale w praktyce rzadko kiedy jest to skuteczne. Licząc od daty otrzymania skierowania, osoba wezwana do badania musi się udać do psychologa w ciągu 30 dni.

Jazda po alkoholu i wypadki

W przypadku jazdy po spożyciu alkoholu lub narkotyków grozi orzekana przez sąd utrata uprawnień na okres od 6 miesięcy do 10 lat. Czasowy zakaz prowadzenia pojazdów może zostać nałożony także na osobę, która stwarzała poważne zagrożenie na drodze (np. znacznie przekroczyła prędkość).

Jeśli kierowca będący pod wpływem używek spowoduje wypadek, w którym będą ranni lub zabici, prawo jazdy może mu zostać odebrane dożywotnio. Może tak się stać także w przypadku zbiegnięcia z miejsca wypadku i nieudzielenia pomocy poszkodowanym.

W sytuacji, w której prawo jazdy zostało sądowym wyrokiem odebrane na krócej niż rok, można je odzyskać w urzędzie bez podchodzenia do egzaminu. Jeśli uprawnienia zostały odebrane na dłużej niż 12 miesięcy, trzeba zdawać egzamin powtórnie.

Czy uczestniczyliście kiedyś w kursie pozwalającym na odjęcie 6 punktów karnych?