Jak jeździć po rondzie
Jak jeździć po rondzie
2013-07-11 00:00:00.000000
http://www.smartdriver.pl/jak-jezdzic-po-rondzie?categoryName=bezpieczenstwo
Zespół AXA
852 284

11 lipiec 2013

Jak jeździć po rondzie

Brak ocen
0/5 (0 głosów)

 

fot. bicycledutch.files.wordpress.com

Prawidłowa jazda po rondzie nie jest wbrew pozorom prosta. Sprawy nie ułatwia fakt, że w Prawie o ruchu drogowym nie ma zapisów objaśniających szczegółowo kwestię pokonywania skrzyżowania o ruchu okrężnym, a interpretacje przepisów są różne.

Rondo jest zwyczajową nazwą specyficznego rodzaju skrzyżowania, na którym ruch odbywa się okrężnie i nie dochodzi do przecięcia kierunków ruchu. W 2012 r. na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym doszło do 458 wypadków, w których zginęło 14 osób, a 549 zostało rannych. Dla porównania, na klasycznych „krzyżówkach” z wyznaczonym pierwszeństwem przejazdu było 10 811 wypadków. W ich wyniku życie straciły 543 osoby. Rany odniosło 13 670 osób.

Ronda są więc stosunkowo bezpieczne. Jest to zasługa nie tylko tego, że kierunki ruchu nie przecinają się w klasyczny sposób. Kształt tego skrzyżowania i umieszczona na środku tzw. wyspa wymuszają jazdę z mniejszą prędkością. Ponadto przed większością rond w Polsce ustawia się znaki A-7, czyli „ustąp pierwszeństwa przejazdu”. Sprawia to, że kierowcy zwalniają przed skrzyżowaniem.

W Prawie o ruchu drogowym nie ma przepisów precyzujących jazdę po rondzie. Ten rodzaj skrzyżowania można rozpoznać po znaku drogowym C-12 „ruch okrężny”.

Zacznijmy od tego, kto ma pierwszeństwo podczas wjeżdżania na rondo. Jeśli poza znakiem A-7 nie ma żadnego oznaczenia, to jeździmy tak, jakby było to skrzyżowanie równorzędne. Stosujemy się więc do tzw. zasady prawej ręki. Pojazdy poruszające się po rondzie muszą w takiej sytuacji przepuszczać te, które na skrzyżowanie wjeżdżają.

Znak „ustąp pierwszeństwa przejazdu” zobowiązuje kierujących do odczekania, aż na rondzie zrobi się miejsce, ustępowania pojazdom już się na nim znajdującym. Bezwzględne pierwszeństwo mają pojazdy szynowe. Wyjątkiem jest sytuacja, w której na skrzyżowaniu działa sygnalizacja świetlna. Wtedy trzeba stosować się do niej.

Kolejną kwestią jest włączanie kierunkowskazów przed wjazdem na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Tu zdania są podzielone i zaczynają się kontrowersje. Policjanci ruchu drogowego w licznych wypowiedziach wskazują, że kierowcy nie powinni używać sygnalizatorów przed wjazdem, nawet jeśli planują skręcić w lewo, ponieważ przy wjeździe na rondo nie zmieniamy kierunku jazdy (skręt jest wymuszony jedynie geometrią jezdni).

Zupełnie innego zdania jest wielu instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów. Uważają oni, że kierunkowskazów należy używać przed wjazdem na rondo. Powołują się na punkt 5 art. 22 Prawa o ruchu drogowym, który mówi:
Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

Zaznaczmy, że w interpretacji przepisów przeważają opinie, żeby nie włączać kierunkowskazu przed wjazdem na rondo. Bez względu na to, jak zachowamy się przed wjazdem na skrzyżowanie, pamiętajmy, że trzeba włączyć prawy migacz przed zjazdem, którym opuścimy skrzyżowanie. Kierunkowskazu trzeba też używać, kiedy zmieniamy pasy ruchu na rondzie.

Jeśli droga prowadząca do ronda oraz samo skrzyżowanie o ruchu okrężnym ma dwa i więcej pasów ruchu, to:

•    skręcając w prawo, korzystamy na rondzie z zewnętrznego (prawego) pasa;
•    skręcając w lewo, korzystamy z pasa wewnętrznego;
•    jadąc prosto, możemy korzystać z pasa zewnętrznego lub wewnętrznego.

Kierowca opuszczający rondo lewym pasem, czyli skręcający w danej chwili w prawo, musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym prawym pasem na wprost. Jeśli na drodze są namalowane znaki poziome, to musimy stosować się do ich wskazań.

Czy obserwujecie u innych kierujących problemy z pokonywaniem rond? Co sądzicie na temat tego typu skrzyżowań?