Według raportu PIN FLASH 31 przygotowanego przez Europejską Komisję Bezpieczeństwa Transportu jesteśmy jednym z krajów, w którym najczęściej dokonuje się kontroli trzeźwości kierowców.

Raport na lata 2010-2015 jednocześnie pokazuje, że liczba kontroli wzrosła radykalnie w tym okresie z 88 na 1000 mieszkańców do 466 w ubiegłym roku. Pod tym względem jesteśmy w czołówce Europy, ale pod względem liczby badań wyprzedza nas tylko Estonia, gdzie przeprowadza się 677 kontroli na 1000 mieszkańców. Jednocześnie tylko 0,7% badanych w Polsce ma limit powyżej określonego prawem 0,2 promila. W 2010 roku było to 4,9%.

Pod względem liczby kontroli zdecydowanie wyprzedzamy Finlandię, Niemcy czy Francję, gdzie przepisy i kary są bardzo restrykcyjne. Mamy też najniższy wskaźnik przekraczania dopuszczalnego limitu. Pomimo zdecydowanie większej liczby kontroli, w Estonii 0,9% badanych przekracza limit. Najgorzej wygląda to na Cyprze, gdzie spośród 135 kontroli na 1000 mieszkańców aż 7% wykazuje nadmierny poziom alkoholu w wydychanym powietrzu.

Ilona Buttler z Instytutu Transportu Samochodowego komentuje do raportu, że zwiększenie liczby kontroli jest następstwem wyposażenia Policji w bardzo sprawny sprzęt pozwalający na szybkie badania przesiewowe na drodze. To z kolei spowodowało, że wypadków z udziałem pijanych kierowców jest coraz mniej.