Prawie 90 zł może kosztować jedna deklaracja podczas zawierania umowy OC. Nierzadko jest to więcej niż 10 % wartości polisy.

Chodzi o deklarowany przebieg roczny, który zawsze wpisuje się do wniosku o zawarcie polisy OC, jako jeden z czynników rzutujących na cenę. Okazuje się, że dla ubezpieczyciela nie jest to tylko nic nie warta informacja.

„Ustalając cenę składki, firmy ubezpieczeniowe biorą pod uwagę ryzyko wystąpienia kolizji. Im większy przebieg, tym rosną szanse na stłuczkę. Dlatego też kierowcy deklarujący pokonanie w ciągu roku większego dystansu, otrzymują propozycje wyższych składek OC.” – tłumaczy Ewa Olczak, doradca ds. obsługi klienta mfind.pl”

O ile wyższych? To przedstawia nasza grafika, przygotowana na podstawie informacji mfind.pl. Składkę obliczono dla kierowcy z Poznania w wieku 37 lat, kawalera mającego 60% zniżek i posiadającego 5-letniego Forda Mondeo. Składka przy deklarowanym przebiegu do 10 tys. km rocznie jest niższa o 89 zł od wyliczonej na deklarowany przebieg powyżej 20 tys. km.

Co się stanie, jeżeli dla własnej korzyści zadeklarujemy niski przebieg i go przekroczymy? Zasadniczo nic, ponieważ ubezpieczyciel nie odczytuje licznika, a jedynie pyta o przebieg. Jeżeli z deklaracji wyniknie, że został on przekroczony, składka na następny rok automatycznie wzrośnie.