Homologacja-samochodu

Większość osób zmotoryzowanych prawdopodobnie choć raz w swoim życiu spotkała się z pojęciem homologacji. Nie oznacza to, że każdy posiadacz samochodu wie, czym ona dokładnie jest. Wielu kierowców zapewne nie ma pojęcia, co kryje się za tym słowem i jak wyjaśnić jego znaczenie. Czym właściwie jest homologacja samochodu i czy każdy kierowca powinien to wiedzieć? Zobacz, kiedy wymagane jest posiadanie świadectwa homologacji.

Co oznacza i na czym polega homologacja?

Najprościej rzecz ujmując, homologacja samochodu jest procesem, który potwierdza spełnienie przez pojazd norm oraz wymagań technicznych. Dzięki nim może być dopuszczony do ruchu drogowego. Homologacja, jako pewien etap, następuje jeszcze przed rejestracją nowego typu samochodu.

Tak jak wszystkie inne produkty dostępne na rynku, również pojazdy mechaniczne muszą spełniać określone normy, zanim zostaną dopuszczone do sprzedaży. Bez potwierdzenia homologacji żaden pojazd silnikowy nie zostanie legalnie dopuszczony do ruchu, czy to na drodze publicznej, czy tak zwanej strefie ruchu.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Zgodnie z przepisami kodeksu drogowego, które regulują homologację pojazdu, procedura homologacji ma za zadanie określić:

• typ pojazdu,

• typ WE pojazdu,

• typ WE części lub wyposażenia,

• typu EKG ONZ.

Wymagania związane z homologacją nie dotyczą jedynie pojazdów. Obowiązują również w przypadku części pojazdów, a także elementów wyposażenia.

Kto musi starać się o uzyskanie homologacji?

W niektórych przypadkach homologacja jest obowiązkowa niczym ubezpieczenie OC. O homologację zadbać muszę przede wszystkim producenci, którzy wprowadzają na rynek nowy rodzaj części czy też elementów wyposażenia samochodów, a także nowy typ pojazdów silnikowych. Dotyczy również osób, które postanawiają samodzielnie zbudować pojazd w warunkach garażowych i chcą poruszać się nim legalnie.

Z homologacją można spotkać się także podczas instalacji umożliwiającej pojazdom zasilanie gazem LPG. W takim wypadku o wydanie świadectwa homologacji powinien wystąpić podmiot, który dokonuje jej montażu. Przy okazji warto tutaj wspomnieć o homologacji butli na autogaz ważnej przez 10 lat. Po upływie tego czasu należy wykonać badania w warsztacie posiadającym uprawnienia do wydawania tego typu dokumentu. Innym, często spotykanym rodzajem homologacji jest np. homologacja na hak czy też przyczepkę samochodową i rolniczą.

Homologacja nie dotyczy wyłącznie pojazdów i części do pojazdów silnikowych. Z homologacją mamy również do czynienia w przypadku sprzętów biurowych, np. kasy fiskalnej. Takie świadectwo jest wydawane na okres czterech lat.

Homologacja na terenie Unii Europejskiej

Polska jako członek Unii Europejskiej ma obowiązek akceptowania świadectw homologacji wydanych przez państwa członkowskie. Jest to możliwe na podstawie Dyrektywy z 2007 roku, która dotyczy między innymi wszystkich pojazdów silnikowych, a także przyczep oraz części i układów. Dyrektywa tak naprawdę bardzo ułatwia wprowadzanie na rynek europejski wszelkich pojazdów oraz ich elementów. Dzięki niej pojazdy mogą być sprzedawane i rejestrowane w każdym państwie należącym do Unii Europejskiej. Nie muszą być już każdorazowo być poddawane tej procedurze i przechodzić osobnych badań w każdym kraju UE.

Jaki organ odpowiada za proces homologacji w Polsce?

Od 2014 roku procesem homologacji w naszym kraju zajmuje się Dyrektor Transportu Dozoru Technicznego, w skrócie TDT. Ten organ zajmuje się między innymi wydawaniem, zmianą i cofaniem świadectw homologacji oraz dopuszczaniem indywidualnych WE pojazdów. Odpowiada także za uznawanie świadectw wydanych w innych krajach Unii Europejskiej. Do kompetencji TDT należy również wyznaczanie jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych w kraju. Ma możliwość przeprowadzania kontroli u producentów pojazdów.

Kategorie homologacyjne pojazdów

Istnieje kilka głównych kategorii określających typ pojazdu: M, N, O, L, R, T, S.

Kategoria M – to pojazdy samochodowe posiadające co najmniej cztery koła oraz przeznaczone do przewozu osób.

Kategoria N – czyli pojazdy samochodowe posiadające co najmniej cztery koła i przeznaczone do przewozu ładunków.

Pozostałe kategorie nie dotyczą bezpośrednio pojazdów samochodowych.

Kategoria O – to przyczepy (z włączeniem naczep).

Kategoria L – pojazdy samochodowe posiadające dwa lub trzy koła, lub pojazdy z czterema kołami oraz motorowery.

Kategoria R – czyli przyczepy rolnicze.

Kategoria T – to ciągniki rolnicze.

Kategoria S – to wymienne urządzenia ciągnięte.

Ile kosztuje homologacja?

Koszt homologacji zależy od jej typu. Przykładowo kwota za homologację butli gazowej jest niższa niż homologacja auta. Świadectwo homologacji dotyczące:

• pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep i motocykli wynosi 1600 zł;

• części pojazdów lub pojedynczych elementów wyposażenia, takich jak np. hak wynosi 400 zł;

• butli gazowej LPG około 200 zł.

Na czym polega dopuszczenie jednostkowe pojazdu?

Dotyczy sytuacji, gdy sami zbudujemy pojazd w garażu lub znacząco go zmienimy i chcemy poruszać się nim legalnie. Konieczne jest wtedy złożenie wniosku do TDT o dopuszczenie jednostkowe pojazdu. Obowiązek złożenia takiego wniosku mamy również w sytuacji pojazdu sprowadzonego, nieposiadającego świadectwa homologacji o typie WE. Wniosek może być złożony przez właściciela producenta czy też importera pojazdu, który ma swoją siedzibę lub zamieszkuje terytorium Unii Europejskiej. Cała procedura przebiega dwuetapowo. Etap pierwszy obejmuje badania pojazdu, a drugi wydanie decyzji przez Transportowy Dozór Techniczny.

Podsumowując celem homologacji jest sprawdzenie pojazdu pod kątem spełniania norm. Dzięki niej możliwe jest dopuszczenie do ruchu nowych typów pojazdów, jednak wedle ściśle określonych warunków. Procesem homologacji w naszym kraju zajmuje się Dyrektor Transportu Dozoru Technicznego (TDT). Dzięki Dyrektywie z 2007 roku na terenie Unii Europejskiej obowiązują ujednolicone przepisy dotyczące homologacji.