holowanie-samochodu

Zdarzają się sytuacje na drodze, kiedy auto ulega awarii i musi być holowane na przykład do najbliższego warsztatu. Wielu kierowców nie wie, jakie są uniwersalne zasady holowania. Sprawdźmy zatem, jak holować auto i jaka jest podstawa prawna holowania auta na polskich drogach.

Holowanie pojazdów – przepisy krajowe

Dla sprawdzenia, jak od strony prawnej wygląda holowanie samochodu osobowego, trzeba sięgnąć do odpowiednich aktów prawnych. Podstawą będzie tu Kodeks drogowy. Holowanie zostało w nim ujęte w Rozdziale 3. Ruch Pojazdów, w Oddziale 9. – Holowanie. Art. 31 przepisów ruchu drogowego holowanie dopuszcza, ale stawia wiele warunków, na jakich takie działanie powinno być realizowane. Dotyczą one tego, z jaką prędkością będzie odbywało się holowanie pojazdów, kto ma znajdować się w pojeździe i przy użyciu jakich narzędzi może odbywać się holowanie.

Dodatkowo o holowaniu samochodów mówi również art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym. Ustawodawca wskazał w nim, że pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela (odholowywany), jeśli:


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


 • Pozostawiony zostanie w miejscu do tego zabronionym i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
 • Kierowca nie okazał dokumentu potwierdzającego, że jego polisa OC pojazdu jest ważna.
 • Przekroczone zostały wymiary, dopuszczalna masa całkowita lub nacisk osi określone w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu.
 • Jest nieoznakowany kartą parkingową w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych.
 • Pozostawiono go w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
 • Kierowała nim osoba nieposiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma ona możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania, chyba że otrzymała ona pokwitowanie za zatrzymane prawo jazdy.

Holowanie pojazdu – zasady ujęte w Kodeksie drogowym

Jak holować samochód osobowy? Z jaką prędkością można holować auto? Jak je zabezpieczyć? Wszystkie te i inne kwestie związane z holowaniem samochodu zostały ujęte w Kodeksie drogowym w dziale w całości poświęconym holowaniu.

Przepisowe zasady holowania auta wskazują, że prędkość pojazdu holującego nie może przekraczać:

 • 30 km/h – holowanie na obszarze zabudowanym,
 • 60 km/h – holowanie poza obszarem zabudowanym.

Ustawodawca odpowiedział też na pytanie, czy pojazd holowany powinien mieć włączone światła awaryjne? Otóż musi mieć włączone światła mijania, nawet w okresie dostatecznej widoczności na drodze, nie zaś światła awaryjne. Ponadto podczas holowania w samochodzie powinien znajdować się kierujący, który ma uprawnienia do prowadzenia tego pojazdu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której auto jest holowane w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim.

Ważną kwestią poruszoną w przepisach jest zabezpieczenie holowanego auta. Prawidłowe holowanie samochodu wymaga połączenia go z pojazdem holującym w sposób wykluczający odczepienie się. Nie dotyczy to jedynie holowania motocykla, który zgodnie z prawem powinien być połączony z pojazdem holującym połączeniem giętkim, w sposób umożliwiający łatwe odczepienie. Pojazd holowany musi być właściwie oznaczony, aby każdy uczestnik ruchu drogowego był świadomy, że ma z takim autem czy motocyklem do czynienia. Powinien być oznaczony z tyłu, po lewej stronie, ostrzegawczym trójkątem odblaskowym, a w okresie niedostatecznej widoczności musi mieć ponadto włączone światła pozycyjne. Jeśli z różnych względów nie mamy trójkąta ostrzegawczego w samochodzie, to podczas holowania auta można wysyłać żółte sygnały błyskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

Holowanie samochodu może odbywać się z wykorzystaniem połączenia sztywnego lub elastycznego. Holowanie na sztywnym holu wymaga, aby pojazd holowany miał sprawny co najmniej jeden układ hamulców. W pojeździe holowanym na lince – na połączeniu giętkim, konieczne jest, by sprawne były dwa układy hamulcowe.

Dla bezpieczeństwa holującego i holowanego należy zachować odpowiednią odległość pomiędzy pojazdami. Powinna ona wynosić:

 • nie więcej niż 3 m przy połączeniu sztywnym,
 • od 4 do 6 m przy połączeniu giętkim.

Holowanie auta na lince wymaga ponadto, aby takie połączenie giętkie było oznakowane na przemian pasami białymi i czerwonymi albo chorągiewką barwy żółtej lub czerwonej. Wyjątkiem od reguły jest holowanie pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy stosowany jest zakaz holowania?

Kodeks drogowy zakazuje holowania pojazdów, które mają niesprawny układ kierowniczy lub niesprawne hamulce, za wyjątkiem takich sposobów holowania samochodu, które będą wykluczały potrzebę użycia hamulców. Za pomocą połączenia giętkiego nie można holować pojazdów, w których działanie układu hamulcowego zależne jest od pracy silnika, a ten jest unieruchomiony.

Istnieje wyraźny zakaz holowania pojazdem z przyczepą lub naczepą oraz holowania więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego. Wielu kierowców zastanawia się, czy można holować na autostradzie i drogach szybkiego ruchu? Kodeks drogowy stanowi, że zakazane jest holowanie na autostradzie, chyba że jest ono realizowane przez pojazdy przeznaczone do tego celu, do najbliższego wyjazdu z autostrady lub do miejsca obsługi podróżnych.

W przepisach Kodeksu drogowego dodano jeszcze jedno obostrzenie dotyczące zasad holowania pojazdu. Mianowicie w razie holowania samochodu w sposób, który wyklucza potrzebę kierowania nim lub używania hamulców, rzeczywista masa całkowita pojazdu holowanego nie może przekraczać masy całkowitej pojazdu holującego.

Przyjmuje się, że nie można holować pojazdów:

 • wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów,
 • z napędem elektrycznym i hybrydowym,
 • z zawieszeniem hydropneumatycznym i pneumatycznym, jeżeli doszło w nich do awarii silnika, ponieważ gdy silnik nie działa, zawieszenie takiego auta opadnie,
 • ze stałym napędem na obie osie, chyba że można odłączyć napęd na jedną oś.

We wszystkich tych przypadkach, zamiast holować auto, pozostaje wezwać lawetę.

Jak holować samochód?

Wiemy już, że podczas holowania auta pojazd holowany musi mieć sprawne hamulce, układ kierowniczy, a przy tym działające oświetlenie zewnętrzne. Warto też podkreślić, że samochód holowany i holujący muszą mieć ubezpieczenie OC.

Co jest potrzebne do holowania samochodu osobowego? Należy przygotować:

 • linkę holowniczą – długość linki holowniczej powinna wynosić od 4 do 6 metrów, musi być ona odpowiednio oznaczona, a jej wytrzymałość musi być dostosowana do masy holowanego auta,
 • sztywny hol o długości do 3m,
 • trójkąt ostrzegawczy.

W ramach przygotowania auta do holowania należy zamontować linkę holowniczą w aucie holującym do ucha holowniczego – auto może mieć stałe ucho holownicze umieszczone pod zderzakiem albo może ono wymagać wkręcenia ucha, które znajduje się w zestawie z narzędziami do zmiany koła zapasowego. Miejsce do wkręcenia ucha holowniczego powinno znajdować się pod zaślepką zderzaka. Absolutnie nie można montować linki holowniczej do haka.

Dobrą praktyką jest ustalenie sposobu porozumiewania się na wypadek wystąpienia jakichkolwiek problemów. Obydwaj kierowcy muszą zająć miejsca za kierownicą swoich pojazdów.

Zasady prawidłowego holowania samochodów

Jeśli pojawia się potrzeba holowania samochodu, to kierowcy powinni wybrać drogi o możliwie jak najmniejszym natężeniu ruchu i jak najmniejszej ilości zatłoczonych skrzyżowań i rond, tak, by holowanie nie było kłopotliwe i nie stwarzało zagrożenia. Samochody muszą poruszać się płynnie, a kierowca auta holowanego powinien zadbać o to, by lina holująca była odpowiednio napięta. Na drogach wielopasmowych przy holowaniu auta należy poruszać się tylko skrajnym, prawym pasem. Przy skręcaniu zarówno pojazd holowany, jak i holujący powinny zasygnalizować ten manewr odpowiednimi światłami.

Czy można holować auto ciężarowe?

Holowanie ciężarówki jak najbardziej jest możliwe i dopuszczalne przepisami polskiego prawa, ale w praktyce jest ono trudniejszym zadaniem. Warto sięgnąć w takim przypadku po instrukcję załączoną do auta, ponieważ wielu producentów aut ciężarowych przygotowuje odpowiednie wytyczne, które należy zastosować w takim przypadku. Każdy samochód posiada odpowiednie punkty mocowania dla urządzeń holowniczych, dzięki którym rama pojazdu nie ulegnie uszkodzeniu. W instrukcjach znajdują się zapisy o tym, jakie układy ciężarówki trzeba podłączyć lub wręcz przeciwnie – wyłączyć podczas holowania. Warto podkreślić, że do holowania aut ciężarowych używa się specjalnych holowników, a same ciężarówki wolno holować wyłącznie na sztywnym holu.

Mandaty za nieprawidłowe holowanie samochodów

Łamanie przepisów Kodeksu drogowego dotyczących holowania pojazdów po drogach publicznych może zostać ukarane mandatem. Wysokość kary zależy od rodzaju przewinienia. Według aktualnego taryfikatora mandatów na 2020 rok wynosić one mogą:

 • 250 zł za holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem,
 • 250 zł za holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeśli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe,
 • 250 zł za holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach,
 • 250 zł za holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego zależne jest od pracy silnika, który pozostaje unieruchomiony,
 • 250 zł za holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego,
 • 250 zł za holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą),
 • 100 zł za naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania,
 • 150 zł za naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym,
 • 150 zł za naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego,
 • 100 zł za naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym,
 • 100 zł za naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania.

Aby zapewnić bezpieczeństwo osobie holowanej i holującej oraz innym uczestnikom ruchu drogowego, holowanie auta powinno odbywać się zgodnie z przepisami.