Czy warto poświęcać czas na zgłębianie fachowej terminologii związanej z ubezpieczeniami? Warto! Dzięki tej wiedzy wybierzesz lepiej dopasowane do Twoich potrzeb ubezpieczenie i zapłacisz niższą składkę! W dzisiejszym artykule wyjaśnimy pojęcie franszyzy.

Kupując ubezpieczenie na samochód natykamy się na całe mnóstwo fachowych pojęć, niezrozumiałych dla przeciętnego kierowcy. Aby dokonać świadomego wyboru najlepszej dla nas oferty, warto poznać podstawowe terminy pojawiające się w umowach ubezpieczeniowych. Na łamach naszego bloga postaramy się przybliżyć Wam wszystkie tajniki ubezpieczeniowego żargonu. Zacznijmy od wyjaśnienia zagadkowego pojęcia franszyzy.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Franszyza – nie franczyza

Ze względu na podobną pisownię i bardzo podobną fonetycznie nazwę, franszyza bywa uznawana za odpowiednik franczyzy, czyli pojęcie z zakresu prowadzenia firmy, określającego relację pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą. Franczyza dotyczy sytuacji gdy duża, rozpoznawalna marka pozwala bazować na swoim doświadczeniu mniejszym przedsiębiorcom, którzy otwierają działalność pod szyldem większej marki. W przypadku ubezpieczeń franczyza dotyczyłaby sytuacji, gdy duża firma ubezpieczeniowa (np. AXA) pozwoliłaby franczyzobiorcy na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej pod swoim szyldem. Czym więc jest franszyza? 

Franszyza redukcyjna – co to jest?

Franszyza w ubezpieczeniach to klauzula, która przenosi na ubezpieczającego część poniesionej szkody. Jednym z rodzajów franszyzy jest franszyza redukcyjna, popularnie nazywana jest „udziałem własnym” lub „Twoim udziałem” w odszkodowaniu. Jest to pewna wysokość szkody, którą właściciel samochodu zobowiązuje się pokryć we własnym zakresie, co często wpływa na wysokość składki ubezpieczenia. 

Franszyza może być ona ustalona kwotowo (np. stała kwota 1000 zł), procentowo (np. 10% wysokości należnego odszkodowania), lub kwotowo i procentowo jednocześnie (np. 10% wysokości należnego odszkodowania, ale nie mniej niż 500 zł). Wyjaśnijmy to na przykładzie: w przypadku gdy udział własny ustalony został na wysokości 10%, a wartość szkody wyniosła 10000 zł, ubezpieczony otrzyma odszkodowanie w wysokości 9000 zł, a 1000 zł będzie musiał zapłacić we własnym zakresie.

Wielu ubezpieczycieli pozwala na samodzielny wybór wysokości franszyzy redukcyjnej. Możemy więc całkowicie zrezygnować z udziału własnego (wtedy ubezpieczyciel wypłaci nam pełne odszkodowanie), bądź też ustalić franszyzę na wysokim poziomie, np. 15% (w tym przypadku „dzielimy się” odpowiedzialnością z ubezpieczycielem).

Wybór, jakiego dokonamy ma istotny wpływ na wysokość składki, czyli mówiąc prościej na cenę naszego ubezpieczenia. Im wyższy udział własny w odszkodowaniu, tym mniej zapłacimy za ubezpieczenie (jednak mniejsze będzie również nasze odszkodowanie w przypadku ewentualnej szkody).

Franszyza redukcyjna – wady i zalety

Franszyza redukcyjna to rozwiązanie stosowane najczęściej w ubezpieczeniu assistance czy AC. Znacząco może ona obniżyć stałe koszta ubezpieczenia – pozwala więc cieszyć się niskimi składkami. W przypadku wyjątkowego szczęścia do unikania losowych zdarzeń i bezszkodowej jazdy jest bardzo opłacalna i korzystna. Pamiętajmy jednak, że zastosowanie franszyzy zmniejszy finalne odszkodowanie, gdy jednak nie unikniemy usterki czy np. stłuczki. Przeglądając więc umowę ubezpieczeniową warto zwrócić uwagę jakich sytuacji dotyczy franszyza redukcyjna oraz czy nie ma ich zbyt wiele.

Franszyza redukcyjna a franszyza integralna

Niektórzy ubezpieczyciele poza franszyzą redukcyjną, stosują także mniej korzystną franszyzę integralną. Co to takiego? Franszyza integralna stanowi wysokość szkody, która często decyduje o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Jeśli wysokość szkody jest mniejsza niż określona w umowie ubezpieczenia AC, zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania – za szkodę w całości musi zapłacić ubezpieczony. Informacje na temat franszyzy znaleźć możemy w treści ogólnych warunków ubezpieczeń lub na polisie. Często jest ona określona kwotowo, np. 500 zł, ale zdarzają się również franszyzy określane procentowo, np. 5% sumy ubezpieczenia. Oznacza to, że jeśli wysokość szkody będzie niższa niż 500 zł, wówczas nie otrzymamy odszkodowania.

Zdecydowana większość ubezpieczycieli raczej nie pozwala na usunięcie franszyzy integralnej z umowy ubezpieczenia AC. Dlatego wybierając dla siebie polisę trzeba porównać oferty przynajmniej kilku towarzystw i sprawdzić, od jakich wartości poszczególne firmy zaczynają zajmować się szkodami. Warto wybrać Autocasco, które nie stosuje franszyzy integralnej płacąc nawet za najmniejsze szkody!