Instytut Badawczy Dróg i Mostów przeprowadził analizę skuteczności fotoradarów, m.in. badając prędkość, jaką osiągają pojazdy na wybranych odcinkach drogi, zarówno przed zamontowaniem urządzeń, jak i po ich instalacji.

Zdjęcie z fotoradaru

Okazuje się, że skuteczność fotoradarów jest bezdyskusyjna. Z 40 wybranych lokalizacji, tylko jedna uzyskała ocenę zadowalającą, a pozostałe pozytywną. Spadek maksymalnej i średniej prędkości nastąpił w większości miejsc, w których stoją fotoradary, zarówno w dzień, jak i w nocy. My omówimy średnią prędkość, z jaką pojazdy poruszają się w dzień, choć dane z raportu „Ocena skuteczności wdrażania i funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” są znacznie bardziej szczegółowe.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Jak wynika z powyższej infografiki, średnia prędkość spadła najmniej dla motocykli, a najbardziej dla pojazdów ciężarowych. Tu wniosek nasuwa się sam, choć dwojaki – motocykle jeździły wolniej nawet przed instalacją fotoradaru lub jeżdżą podobnie szybko bez względu na występowanie urządzenia. Odwrotne wyniki dotyczą pojazdów ciężarowych – różnica prędkości jest w ich przypadku największa.

Jeżeli chodzi o auta osobowe, to spadek średniej prędkości w miejscu, gdzie stoi fotoradar, odnotowano w 95% lokalizacji, przed fotoradarem w 93%, natomiast za fotoradarem w 75%. Podobnie wygląda to w innych kategoriach pojazdów. Spadek średniej prędkości dotyczy głównie miejsca przed fotoradarem i punktu jego lokalizacji, natomiast za urządzeniem kierowcy już tak nie zwalniają.

Zdjęcia z fotoradarów – co warto wiedzieć?

Fotoradar powoduje nie tylko to, że w miejscach, w których jest on używany, kierowcy zwalniają. W 2019 roku za sprawą instalacji tych urządzeń wystawiono 717 000 mandatów. Zatem z reguły kierowcy zdejmują nogę z gazu, ale jednak tysiące z nich przekracza w tych miejscach prędkość i muszą płacić mandaty.

Jak działa fotoradar? Aparat w urządzeniu uruchamia się wtedy, gdy wykryje, że pojazd jedzie z prędkością wyższą niż ustalona w fotoradarze. Dokładność pomiaru wynosi 3 km/h, a jest on dokonywany, kiedy auto znajduje się od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów przed urządzeniem.

Po jakim czasie otrzymasz zdjęcie z fotoradaru? Maksymalnie po 180 dniach roboczych od dnia ustalenia sprawcy wykroczenia. Zatem zdjęcie nie musi przyjść w ciągu kilku tygodni. Możliwe, że otrzymasz je nawet po niemal roku od zdarzenia.

Często kierowcom wydaje się, że fotoradar zrobił im zdjęcie, a okazuje się, że tak nie było. Jak najłatwiej to rozpoznać? W nocy bez problemu można zauważyć błysk flesza, natomiast w dzień rzeczywiście trudno zorientować się, czy fotoradar zadziałał. Poza tym to, że fotoradar zrobił zdjęcie, nie oznacza, że na pewno zostanie na ciebie nałożony mandat. Jak wspomnieliśmy, w 2019 na podstawie zdjęć z fotoradarów wystawiono ponad 700 tys. mandatów, ale urządzenia te zarejestrowały ponad 2 razy więcej wykroczeń. Tak więc otrzymanie zdjęcia jeszcze nie przesądza o nałożeniu kary. Możesz jej uniknąć, np. jeśli zdjęcie nie jest wyraźne bądź na fotografii widoczne są dwa pojazdy i pojawia się pytanie: czy zmierzono prędkość na pewno twojego pojazdu?

Ile jest w Polsce fotoradarów?

Z mapą fotoradarów w Polsce możesz się zapoznać tutaj: canard.gitd.gov.pl/cms/mapa-fotoradarow1. W 2019 roku Główny Inspektorat Transportu Drogowego prowadził kontrolę ruchu drogowego przy pomocy:

  • 435 fotoradarów.
  • 29 mobilnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pojazdach.
  • 30 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości.
  • 20 rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle.

Pamiętaj o ubezpieczeniu OC

Przekraczanie prędkości jest jedną z najczęstszych przyczyn powodowania wypadków na drogach – zarówno na terenie zabudowanym, jak i niezabudowanym. Pamiętaj również o ubezpieczeniu OC. Jeśli ubezpieczysz pojazd i spowodujesz nim szkodę, to zakład ubezpieczeń najczęściej weźmie na siebie odpowiedzialność finansową za zdarzenie i poszkodowani otrzymają odszkodowanie. W przypadku gdy nie będziesz mieć ochrony ubezpieczeniowej, zostanie na ciebie nałożona kara przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a koszty likwidacji szkód pokryjesz z własnych środków.