Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest wprawdzie obowiązkowe, ale może okazać się niezwykle przydatne w razie doznania uszczerbku na zdrowiu.
W Polsce jest powszechną praktyką, że przy zawieraniu umowy dotyczącej polisy OC towarzystwa reasekuracyjne proponują od razu wykup ubezpieczenia NNW. Nie warto z tej opcji rezygnować.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to tzw. ubezpieczenie osobowe, czyli nie dotyczy mienia. Jaka jest różnica w stosunku do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, poza tą, że nie pokrywa kosztów np. naprawy samochodu? Z polisy OC wypłaca się odszkodowanie poszkodowanym, ale nie kierowcy, który spowodował wypadek lub osobom przez niego przewożonym.

Z kolei odszkodowanie z ubezpieczenia NNW wypłacane jest osobie, która doznała uszczerbku na zdrowiu bez względu na to, czy dany człowiek był winny spowodowania nieszczęśliwego zdarzenia czy też nie. Jeśli objęty polisą kierowca lub pasażer poniesie śmierć, to na świadczenie finansowe mogą liczyć jego bliscy.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków chroni ubezpieczonych nie tylko wtedy, gdy do wypadku dojdzie w trakcie jazdy. Szczegółowe zasady dotyczące sytuacji, w których przysługuje wypłata odszkodowania, opisane są w regulaminach poszczególnych firm, lecz zazwyczaj są one podobne. W tzw. ogólnych warunkach ubezpieczeń można znaleźć zapisy mówiące o tym, że polisa NNW gwarantuje odszkodowanie także wtedy, gdy uszczerbek na zdrowiu powstał podczas:

• postoju pojazdu,
• wsiadania lub wysiadania z samochodu,
• naprawy auta w trasie,
• wyładowywania lub rozładowywania towarów z pojazdu (dotyczy też przyczep zespolonych z pojazdem).

Z tytułu NNW można otrzymać pieniądze niezbędne na leczenie i rehabilitację. Polisa może także zapewnić środki do życia na wypadek niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub pokryć koszty pogrzebu. Istotne jest to, że świadczenie z tytułu NNW zostanie danej osobie wypłacone również wtedy, gdy przysługuje jej odszkodowanie z OC.

Należy zaznaczyć, że polisa może nie zostać zrealizowana, jeśli poszkodowany prowadził pojazd pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, nie miał ważnego prawa jazdy lub szkody spowodował umyślnie.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest naprawdę tanie. Przykładowo w AXA DIRECT stawki za polisę na 12 miesięcy ruszają od 29 zł. Jeśli ktoś jest pewny, że niemal zawsze będzie podróżował w aucie bez towarzystwa, może wybrać wariant NNW tylko dla kierowcy. AXA DIRECT oferuje rozszerzenie świadczeń także na pasażerów. W przypadku kierowcy wysokość sumy ubezpieczenia sięga 250 000 zł, a pasażerów 50 000 zł od osoby.

Czy zdarzyło się Wam korzystać ze środków z polisy NNW?