Wszystko na to wskazuje, ponieważ wypadkowe statystyki za pierwszy kwartał 2017 są lepsze o kilka-kilkanaście procent od ubiegłorocznego okresu.

22 marca jest pamiętnym dniem, w którym nikt nie zginął w wyniku wypadku drogowego. Do końca marca, czyli do końca pierwszego kwartału mieliśmy spadek liczby wypadków o 8,4%, ofiar śmiertelnych o 15,3%, a rannych o 9,6% w stosunku do pierwszego kwartału 2016 roku. Oznacza to, że jesteśmy na dobrej drodze, by rok 2017 stał się bezpieczniejszym od poprzedniego. Piszę w pierwszej osobie, ponieważ to nie od działań rządu czy policji zależą te statystyki, ale od nas wszystkich, zwłaszcza kierowców.

Aby nie popadać w nadmierny optymizm należy uwzględnić, że styczeń i luty były dość zimowe w porównaniu z ubiegłorocznymi, a to zawsze sprawia, że statystyki są lepsze. W cieplejszym marcu mieliśmy już o 2% więcej wypadków niż przed rokiem, choć liczba ofiar śmiertelnych i tak była niższa o 14%. Miejmy nadzieję, że gdy zrobi się cieplej, nie zaprzepaścimy szansy na dobry rok, który w pierwszym kwartale był łaskawy dla poruszających się po drogach.