Europejskie społeczeństwa, w tym polskie, coraz bardziej się starzeją. Na drogach przybywa kierowców w podeszłym wieku. Czy mogą oni stanowić zagrożenie dla innych uczestników ruchu?

Specjaliści z Instytutu Transportu Drogowego opracowali listę problemów, które mogą być przyczyną wypadków z udziałem starszych kierowców. Wśród nich jest m.in. słabsza podzielność uwagi, która sprawia, że takie osoby w sposób niewystarczający mogą reagować na ruch uliczny, szczególnie w sytuacjach złożonych. Mogą np. niewłaściwie oceniać, kto w danej chwili ma pierwszeństwo przejazdu.

Starsi kierowcy szybciej popadają w znużenie i mają tendencję do mimowolnego przyśpieszania podczas jazdy. Instytut zwraca też uwagę na takie zagadnienia, jak kłopoty z oceną odległości, zawężające się z wiekiem pole widzenia, problemy z koordynacją i gorszy czas reakcji.

Kierowcy często narzekają, że współuczestnicy ruchu w podeszłym wieku jeżdżą nieprzewidywalnie, bez zwracania uwagi na otoczenie. Jednym słowem – niebezpiecznie. Nie znajduje to jednak odzwierciedlenia w statystykach.

Według danych statystycznych policji kierowcy w wieku powyżej 60 lat spowodowali w 2012 r. 3524 wypadki. W przypadku pozostałych grup wiekowych wyglądało to następująco:

• 18-24 lata – 6526 wypadków,
• 25-39 lat – 10 192 wypadki,
• 40-59 lat – 7572 wypadki.

Osoby po 60. roku życia nie tylko powodują najmniej wypadków pod względem liczbowym, ale także procentowym. Wynika to m.in. z tego, że jeżdżą wolniej i raczej w dzień niż w nocy. Częściej korzystają z dobrze znanych im dróg.

Rzadziej też siadają za kierownicę po spożyciu alkoholu w porównaniu z innymi grupami wiekowymi. W ubiegłym roku nietrzeźwi kierujący po sześćdziesiątce doprowadzili do 5,8% spośród wszystkich wypadków, których przyczyną był alkohol. Osoby w wieku od 18 do 24 lat do 26%, a te w wieku od 25 do 39 lat do 41%.

Zgodnie z ustawą z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, która weszła w życie w tym roku, prawo jazdy będzie się wymieniać co 15 lat. Nie oznacza to jednak, że trzeba będzie obowiązkowo stawiać się na badania lekarskie kolejny raz. Jeśli ktoś przed laty dostał uprawnienia na czas nieokreślony, a nie ograniczony np. z powodu wady wzroku, to dalej będzie je miał (nie dotyczy to oczywiście kierowców zawodowych, którzy muszą systematycznie przechodzić badania). Wymianie podlegać będzie sam dokument.

Oznacza to tyle, że starsi kierowcy wciąż nie będą kontrolowani pod względem zdrowotnym, jeśli w chwili zdobywania uprawnień byli sprawni. Uprawnienia sędziwemu kierującemu można odebrać po skomplikowanej procedurze, w której komendant policji składa wniosek do starosty o skierowanie danej osoby na badanie lekarskie. Jeśli ich nie przejdzie, nie będzie miała prawa wsiadać za kierownicę.

W innych krajach wygląda to różnie. W USA posiadacze prawa jazdy, którzy ukończyli 65 lub 70 lat (w zależności od stanu), są kontrolowani co 2-3 lata. Sprawdza się też ich stan zdrowia, wiedzę teoretyczną, a czasami nakazuje jazdę z egzaminatorem. Nie wszystkim seniorom w pogarszającym się stanie zabiera się prawo jazdy. Niektórym narzuca się ograniczenia, np. mogą jeździć tylko w dzień.

W Hiszpanii kierowcy po przekroczeniu granicy 45 lat muszą przejść badania słuchu i wzroku. Z czasem tego typu badania stają się częstsze.

Nie stosuje się zasady obligatoryjnego odbierania uprawnień w pewnym wieku. Byłoby to niesprawiedliwe, ponieważ każda osoba starzeje się inaczej. Dlaczego na przykład zabraniać jeżdżenia sir Stirlingowi Mossowi, byłemu wicemistrzowi Formuły 1, który w wieku 84 lat wciąż okazyjnie się ściga i jest w dobrej formie?

Niektóre kraje zamiast badań lekarskich uruchomiły specjalne programy dla seniorów. W Holandii i Niemczech prowadzi się kilkuetapowe warsztaty, uzupełnia ich wiedzę o przepisach, uświadamia ograniczenia związane z wiekiem.
Także w Polsce ruszają tego typu działania. Coraz częściej można spotkać się ze szkoleniami opartymi na pakiecie edukacyjnym „Kierowca 50+”, który został opracowany w Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego.

Młodsi kierowcy powinni pamiętać, że też się kiedyś zestarzeją. Jeśli irytuje nas zachowanie seniora na drodze, wykażmy się cierpliwością i wyrozumiałością.