fot. Skoda

Resort infrastruktury chciałby nauczania w szkołach o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Przygotował nawet uwagi do nowego programu w szkołach.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Na wybranych przedmiotach szkolnych miałyby być przedstawiane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, właściwej postawy względem ruchu drogowego czy pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku. Taki pomysł do reformy edukacji chce wdrożyć Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Wysłało w tym celu uwagi do „projektu rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia” przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Chodzi o to, by uczniowie szkół ponadpodstawowych mogli na niektórych przedmiotach, w ich kontekście poznać zagadnienia dotyczące wypadków, potencjalnych szkód i zagrożeń, właściwych postaw i zachowań w ruchu drogowym. Przygotowano uwagi do takich przedmiotów jak fizyka, etyka, wychowanie fizyczne i wiedza o społeczeństwie.

Na fizyce uczniowie mogliby poznać mechanikę ruchu pojazdów i ciał pasażerów, przechodniów czy rowerzystów. Etyka i wiedza o społeczeństwie miałyby uczyć odpowiedzialności za siebie i innych uczestników ruchu oraz właściwych postaw. Na wychowaniu fizycznym informowano by o zagrożeniach podczas zajęć ruchowych (bieganie, jazda na rowerze czy rolkach), natomiast w czasie zajęć można by uczyć podstaw udzielania pierwszej pomocy.

Pomysł jest ambitny, ale trudny do zrealizowania. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaskakująco niechętnie przyjmuje do wiadomości, że bezpieczeństwo na drogach można zwiększyć ucząc młodzież właściwego zachowania i postaw. Kilkukrotne próby wdrożenia do programu nauczania szeroko pojętego wychowania komunikacyjnego zakończyły się fiaskiem. Miejmy nadzieję, że uda się tym razem.

Źródło: brd24.pl