Instytut Badawczy Dróg i Mostów przeprowadził analizę skuteczności fotoradarów, m. in. badając prędkość w ich lokalizacjach, zarówno przed zamontowaniem urządzenia jak i po instalacji.

Okazuje się, że skuteczność fotoradarów jest bezdyskusyjna. Z 40 wybranych lokalizacji, tylko jedna uzyskała ocenę zadowalającą, a pozostałe pozytywną. Spadek maksymalnej i średniej prędkości nastąpił w większości miejsc, w których stoi fotoradary, zarówno w dzień jak i w nocy. My wybraliśmy do zobrazowania sytuacji prędkość średnią w dzień, choć dane z raportu „Ocena skuteczności wdrażania i funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” są znacznie bardziej szczegółowe.

Jak wynika z powyższej infografiki, średnia prędkość spadła najmniej dla motocykli, a najbardziej dla pojazdów ciężarowych. Tu wniosek nasuwa się sam, choć dwojaki – motocykle jeździły wolniej nawet przed instalacją fotoradaru lub jeżdżą bez względu na występowanie urządzenia podobnie szybko. Analogicznie, choć na odwrót, wygląda sytuacja pojazdów ciężarowych gdzie różnica prędkości jest największa.

Jeżeli chodzi o auta osobowe, to w miejscu gdzie stoi fotoradar, odnotowano spadek średniej prędkości w 95% lokalizacji, przed fotoradarem w 93%, natomiast za fotoradarem w 75%. Podobnie wygląda to w innych kategoriach pojazdów. Spadek średniej prędkości dotyczy głównie miejsca przed fotoradarem i punktu jego lokalizacji, natomiast za urządzeniem, kierowcy już tak nie zwalniają.