Interpelację w tej sprawie złożył poseł Liroy-Marzec z klubu Kukiz ’15. Twierdzi, że użytkownicy pojazdów zarejestrowanych, a nieużywanych, poprzez brak możliwości czasowego wyrejestrowania ponoszą niepotrzebne koszty.

Do interpelacji posła przychyliło się Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, które ma zamiar przywrócić prawo do tymczasowego wyrejestrowania pojazdu mechanicznego, które obowiązywało do roku 1997. Obecnie taką możliwość mają jedynie przedsiębiorcy i dotyczy to wyłącznie pojazdów ciężarowych, specjalnych oraz autobusów.

Poseł Liroy-Marzec wnioskując o przywrócenie dawnego prawa odwołuje się m. in. do sytuacji Polaków wyjeżdżających na dłużej za granicę oraz tych, którzy prowadzą renowację starych samochodów i jednośladów w celu przerejestrowania ich na pojazdy zabytkowe. W tym czasie muszą płacić pełną składkę za polisę OC, ponieważ prawo przewiduje, że każdy zarejestrowany pojazd musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. To, że nie porusza się po drogach publicznych nie ma żadnego znaczenia.

Przywrócenie prawa do tymczasowego wyrejestrowania pojazdu nie oznacza jednak braku konieczności jego ubezpieczania w tym czasie. Wynika to z faktu, że za szkodę w związku z ruchem pojazdu uważa się także szkodę powstałą przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu, bezpośrednio przy ładowaniu i rozładowaniu oraz podczas jego zatrzymania, postoju lub garażowania. Dlatego ubezpieczyciele nadal będą ponosić odpowiedzialność za pojazd mechaniczny, nawet jeżeli ten nie będzie się poruszał. Jednak składka na polisę OC w takim przypadku może spaść nawet o 95%, co jest dobrą informacją dla posiadaczy nieużywanych pojazdów.