Interpelację w tej sprawie złożył poseł Liroy-Marzec z klubu Kukiz ’15. Twierdzi, że użytkownicy pojazdów zarejestrowanych, a nieużywanych, poprzez brak możliwości czasowego wyrejestrowania ponoszą niepotrzebne koszty.

Czasowe wyrejestrowanie pojazdu

Do interpelacji posła przychyliło się Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, które ma zamiar przywrócić prawo do tymczasowego wyrejestrowania pojazdu mechanicznego, które obowiązywało do roku 1997. Obecnie taką możliwość mają jedynie przedsiębiorcy i dotyczy to wyłącznie pojazdów ciężarowych, specjalnych oraz autobusów.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Poseł Liroy-Marzec wnioskując o przywrócenie dawnego prawa odwołuje się m.in. do sytuacji Polaków wyjeżdżających na dłużej za granicę oraz tych, którzy prowadzą renowację starych samochodów i jednośladów w celu przerejestrowania ich na pojazdy zabytkowe. W tym czasie muszą płacić pełną składkę za polisę OC, ponieważ prawo przewiduje, że każdy zarejestrowany pojazd musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. To, że nie porusza się po drogach publicznych nie ma żadnego znaczenia.

Przywrócenie prawa do tymczasowego wyrejestrowania pojazdu nie oznacza jednak braku konieczności jego ubezpieczania w tym czasie. Wynika to z faktu, że za szkodę w związku z ruchem pojazdu uważa się także szkodę powstałą przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu, bezpośrednio przy ładowaniu i rozładowaniu oraz podczas jego zatrzymania, postoju lub garażowania. Dlatego ubezpieczyciele nadal będą ponosić odpowiedzialność za pojazd mechaniczny, nawet jeżeli ten nie będzie się poruszał. Jednak składka na polisę OC w takim przypadku może spaść nawet o 95%, co jest dobrą informacją dla posiadaczy nieużywanych pojazdów.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu w 2020 roku

Kwestia możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdu z ruchu powraca co pewien czas. Jakie przepisy obowiązują w lipcu 2020 roku? Czasowemu wyrejestrowaniu, ale tylko na wniosek właściciela, podlegają:

 • Ciągniki samochodowe – pojazdy do ciągnięcia przyczep.
 • Autobusy – pojazdy przeznaczony do przewozu więcej niż 9 osób.
 • Pojazdy specjalne – tzn. przeznaczone do wykonywania specjalnych funkcji. Przykładem takiego pojazdu jest koparka.
 • Samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Taka możliwość wynika z art. 78a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., nr 108, poz. 908). W dalszym ciągu jednak nie ma możliwości czasowego wyrejestrowania samochodu osobowego.

Jak wspomnieliśmy, o czasowe wyrejestrowanie pojazdu może wnioskować właściciel, ale również upoważniona przez niego osoba. W przypadku gdy pojazd ma więcej niż jednego właściciela, to wówczas w urzędzie powinni się zjawić wszyscy, ale równie dobrze może ich reprezentować jeden pełnomocnik.

W przepisach nie znajdziesz informacji o tym, w jakich przypadkach możliwe jest czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. Warto zrobić to zawsze wtedy, gdy przez dłuższy czas nie będziesz z niego korzystać. Przytrafiła ci się poważna awaria i musisz długo czekać na części zamienne? Zawieszenie działalności gospodarczej powoduje, że nie będziesz użytkować pojazdu? Pamiętaj, że tymczasowe wyrejestrowanie może trwać od 2 do 48 miesięcy.

Czasowe wycofanie pojazdu – ile kosztuje?

W przypadku najkrótszego okresu, czyli 2 miesięcy, za wyrejestrowanie czasowe pojazdu zapłacisz 80 zł. Natomiast za każdy dodatkowy miesiąc musisz liczyć się z opłatą w wysokości:

 • 4 zł za każdy miesiąc od 3. do 12. – w sumie 40 zł,
 • 2 zł za każdy miesiąc od 13. do 24. – w sumie 24 zł,
 • 0,25 zł za każdy miesiąc od 25. do 48. – w sumie 6 zł.

Oznacza to, że wyrejestrowanie pojazdu na maksymalny okres będzie się wiązać z wydatkiem w wysokości 150 zł.

Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu może zapaść od razu, ale nie zawsze tak będzie. Otrzymasz ją w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, a w wyjątkowych przypadkach może to trwać do 60 dni.

Żeby złożyć pismo o wyrejestrowanie pojazdu, przygotuj:

 • wniosek,
 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu – o ile była wydana,
 • tablice rejestracyjne,
 • dokument potwierdzający tożsamość – np. dowód osobisty lub paszport,
 • potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC,
 • numer REGON w przypadku przedsiębiorców.

Jeśli zdecydujesz, że chcesz np. wydłużyć lub skrócić okres czasowego wyrejestrowania pojazdu, to musisz ponownie udać się do urzędu. Zabierz ze sobą decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, wypełnij wniosek o jego przywrócenie do ruchu lub o skrócenie bądź wydłużenie okresu czasowego wyrejestrowania. Potrzebujesz również karty pojazdu (jeśli ją wydano) i potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

Wyrejestrowanie samochodu a OC

Skoro możesz czasowo zawiesić użytkowanie pojazdu, to czy możliwe jest również zawieszenie ubezpieczenia samochodu? Niestety nie, ale w związku z tym, że ryzyko ponoszone przez towarzystwo ubezpieczeniowe w takim przypadku zdecydowanie maleje, zgodnie z przepisami wysokość składki na ubezpieczenie OC może być w okresie zawieszenia obniżona o minimum 95 proc.

Czasowe wyrejestrowanie samochodu osobowego – czy będzie dostępne?

Rząd przygotowuje ułatwienia w procedurach związanych z rejestracją samochodów, a jedną z nich ma być wprowadzenie czasowego zawieszenia korzystania z aut osobowych. 19 czerwca 2020 roku odbyło się pierwsze czytanie projektu znowelizowanej ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nie będzie to jednak działać na takiej zasadzie, jak w przypadku pozostałych pojazdów – możliwość czasowego wycofania z ruchu będzie ograniczona. Z takiej ewentualności będą mogli skorzystać wyłącznie ci właściciele samochodów, którzy uczestniczyli w wypadku i ich auto wymaga naprawy zasadniczych elementów nośnych. Pojazd może być wyrejestrowany z ruchu na okres od 3. do 12. miesięcy, bez możliwości wydłużenia tego czasu. Kolejne ograniczenie polega na tym, że będziemy mogli wyrejestrować auto po raz kolejny dopiero wtedy, gdy miną 3 lata od poprzedniego czasowego wycofania. Kiedy będziesz chciał przywrócić samochód do ruchu, będziesz musiał wykonać badanie techniczne potwierdzone w centralnej ewidencji pojazdów.

Przepisy te jeszcze nie zostały wprowadzone, ale prawdopodobnie w najbliższym czasie zaczną obowiązywać. Na pewno jednak nie zadowolą one kierowców, którzy czekali na możliwość czasowego wyrejestrowania pojazdu. Szczególnie mamy tutaj na myśli właścicieli kabrioletów i motocykli, którzy korzystają z nich jedynie przez około 3 miesiące w roku, ze względu na nieodpowiednie warunki pogodowe.

 

Źródła:

https://info-car.pl/new/rejestracja-pojazdu/czasowe-wycofanie-pojazdu-z-ruchu

https://logistyka.rp.pl/prawo/7053-mozliwe-bedzie-czasowe-wycofanie-z-eksploatacji-aut-osobowych

https://www.bip.starostwokolskie.pl/208,wyrejestrowanie-pojazdu-czasowe-i-stale