Volkswagen we współpracy z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy stworzył program „Mali Ratownicy”, którego misją jest nauczenie dzieci zasad udzielania pierwszej pomocy. Co najmłodsi i ich rodzice myślą o takiej nauce?

– Uczenie dzieci od najwcześniejszych lat pierwszej pomocy to skarb. – mówi psycholog dziecięca Małgorzata Ohme. – Nie tylko ze względu na ich bezpieczeństwo, ale także w odniesieniu do poczucia odpowiedzialności społecznej i wrażliwości. Dziecko, które potrafi pomóc postrzega siebie jako osobę sprawczą, samodzielną, ważną dla innych, a w konsekwencji ważną też dla siebie. Doświadczenie z tym związane, czyli wdzięczność poszkodowanego, podziw innych, aprobata, zachwyt tylko wzmacniają jego rozwijające się poczucie wartości. A ponadto, wszystko to sprawia, że czuje się bezpiecznie w świecie, w którym żyje, bezpiecznie nie dlatego, że chronią go inni, ale dlatego, że potrafi chronić się samo. Takie poczucie bezpieczeństwa jest ogromną psychologiczną zdobyczą. – dodaje.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Zapytane o zdanie dzieci same uważają, że taka wiedza jest im potrzebna i że pomoc drugiej osobie dała by im szczęście. 80 % dzieci twierdzi, że osoby pomagające innym to superbohaterowie. Trochę mniej do tego przekonani są rodzice. Tylko 87 % powiedziało, że dziecko powinno znać zasady udzielania pierwszej pomocy. Warto tu jednak zauważyć, że taka sama grupa rodziców jest zainteresowana zdobywaniem wiedzy z tego zakresu.

Z badania wynika, że blisko 30 % rodziców nie jest w stanie przekazać dziecku całej praktycznej wiedzy o pierwszej pomocy. 67 % z nich uważa, że nie ma wystarczających kompetencji, zaś 58 % twierdzi, że jest to obowiązek szkoły. Same dzieci przyznają, że o tym jak pomóc drugiej osobie dowiedziały się w szkole (52 %), w przedszkolu (36 %) oraz od rodziców (33 %).