Co powinieneś wiedzieć o mandatach
Co powinieneś wiedzieć o mandatach
2012-07-06 00:00:00.000000
http://www.smartdriver.pl/co-powinienes-wiedziec-o-mandatach?categoryName=twoj-samochod
Zespół AXA
852 284

6 lipiec 2012

Co powinieneś wiedzieć o mandatach

Brak ocen
0/5 (0 głosów)

Mandat – to słowo budzi grozę u większości kierowców. Czy tak naprawdę wiemy, czym jest i kiedy możemy nim zostać ukarani? Zapraszam do zapoznania się z minikompendium wiedzy na temat mandatów.1. Mandat

Mandat, a w zasadzie postępowanie mandatowe oraz nałożenie grzywny, stosuje się do tych kierowców, którzy naruszyli przepisy ruchu drogowego. Wszystkie wykroczenia wraz z taryfikatorem punktów karnych znajdują się w Dzienniku Ustaw. W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, natomiast jeśli wykroczenie wyczerpuje znamiona dwóch lub więcej przepisów ustawy określającej wykroczenie – aż do 1000 zł.

2. Rodzaje mandatów:

  • Gotówkowy – wydawany ukaranemu po uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, który ją nałożył (ten rodzaj mandatu dotyczy jedynie osoby czasowo przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemającej stałego miejsca zamieszkania albo pobytu).
  • Kredytowany – wydawany ukaranemu za potwierdzeniem odbioru (mandat powinien zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz o skutkach nieuiszczenia grzywny w terminie). Staje się on prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego. Opłatę można uiścić na poczcie lub przelewem.
  • Zaoczny (w razie stwierdzenia wykroczenia, którego sprawcy nie zastano na miejscu jego popełnienia, jednak nie zachodzi wątpliwość co do osoby tego sprawcy; mandat taki pozostawia się wówczas w takim miejscu, aby sprawca mógł go niezwłocznie odebrać).

3. Kiedy można ukarać mandatem?

Zgodnie z art. 97 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia mandatem można ukarać gdy:

  • sprawcę wykroczenia schwytano na gorącym uczynku lub bezpośrednio po jego popełnieniu;
  • organ uprawniony stwierdził naocznie fakt popełnienia wykroczenia, a nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu;
  • popełnienie wykroczenia zostało stwierdzone za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych, a sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku i nie zachodzi wątpliwość do osoby sprawcy.

4. Najczęstsze wykroczenia drogowe:

5. Odmowa przyjęcia mandatu

Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego. W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Czy zostaliście już kiedyś ukarani mandatem? Jeśli tak, to za jakie wykroczenie?