Bezpośredni wpływ na liczbę wypadków ma zachowanie kierowców – mówi o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowo-drogowych Andrzej Szeszycki – Naczelnik Działu Organizacji, Informacji i Promocji w Zakładzie Linii Kolejowych we Wrocławiu.

Do ilu wypadków rocznie dochodzi na przejazdach?

W 2013 roku na przejazdach doszło do 211 wypadków i kolizji z udziałem pojazdów, 35 osób zginęło, zaś 34 zostały ciężko ranne. W ubiegłym roku średnio co 7,5 dnia na przejeździe kolejowo-drogowym w Polsce ginął człowiek.

Ogólnie liczba wypadków w latach 2005-2013 wahała się od 205 do 275 rocznie. Bezpośredni wpływ na liczbę wypadków ma zachowanie kierowców.

Czy bezpieczeństwo na przejazdach poprawia się? Można zauważyć spadek zachowań niebezpiecznych?

Nieznacznie, ale tak. Dla porównania: w 2012 roku doszło do 224 wypadków i kolizji (13 więcej niż w 2013 roku), 37 osób zginęło (2 osoby więcej niż w ubiegłym roku), a 33 zostały ranne (1 osoba mniej niż w 2013 roku).

Jakie niebezpieczne sytuacje kierowcy i piesi prowokują najczęściej?

Na przejazdach kolejowo-drogowych jest to niezachowanie szczególnej ostrożności, czyli nierespektowanie znaków drogowych, w tym znaku STOP i sygnalizacji, wjazd na przejazd podczas zamykania się rogatek, omijanie slalomem zamkniętych półrogatek.

Na terenach kolejowych to głównie lekceważenie zasad bezpieczeństwa: przechodzenie przez tory w miejscach niedozwolonych, wchodzenie na obiekty kolejowe, np. mosty i wiadukty. Dochodzi też do wypadków podczas prób kradzieży elementów infrastruktury kolejowej.

Od ilu lat prowadzone są działania w ramach kampanii Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”?

Kampania jest prowadzona od 2005 r.

Jak akcja ewoluowała przez ostatnie lata?

Cztery pierwsze edycje kampanii obejmowały miesiące letnie. Od 2009 roku kampania jest całoroczna, a od 2012 roku rozszerzyliśmy ją o zagadnienie nielegalnego przechodzenia przez tory.

Na jakie formy edukacji kierowców i pieszych kładą Państwo szczególny nacisk?

W ramach kampanii wykorzystujemy m.in. spot telewizyjny emitowany w telewizjach ogólnopolskich, regionalnych i kablowych, a także na wielkoformatowych ekranach diodowych. Również spot radiowy ma duży zasięg. Jest on nadawany w rozgłośniach ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych.

Organizujemy także symulację zderzenia lokomotywy z samochodem. Ważne są konferencje prasowe i debaty z udziałem mediów. Stawiamy na szkolenie młodych osób i przyszłych kierowców. Organizujemy spotkania edukacyjne w przedszkolach i szkołach oraz w szkołach nauki jazdy.

W ramach kampanii Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!” prowadzimy ogólnopolską akcję pn. „Bezpieczny poniedziałek” przeprowadzaną z Policją i Strażą Ochrony Kolei. Akcja to także ok. 300 tysięcy ulotek skierowanych do dzieci i dorosłych oraz różnorodnych upominków.

Działania kampanii rozszerzono o problem przechodzenia przez tory w miejscach niedozwolonych „Zero tolerancji dla przechodzenia przez tory w miejscach niedozwolonych”.

Na stronie internetowej www.bezpieczny-przejazd.pl można zgłosić usterkę lub zniszczenie elementów wyposażenia przejazdu dokonane przez wandali. Czy często interweniują Państwo w sprawie poprawek w infrastrukturze?

W 2013 r. za pośrednictwem formularza „Zgłoś usterkę” zajęliśmy się 30 zgłoszonymi sprawami.